لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DYNINFOTIPS (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DYNINFOTIPS (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که نکاتی برای استفاده از Shift و Ctrl هنگام ویرایش با گرفتن نشان داده می شود.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1

هنگامی که ورودی پویا روشن است و شما یک گیره را انتخاب می کنید ، نوک در مکان نما گزینه های موجودی را که می توانید با استفاده از Shift یا Ctrl چرخش کنید ، لیست می کند.

0

نکات Shift و Ctrl را مخفی کنید

1

نکات Shift و Ctrl را نمایش دهید

این تنظیم در زبانه گفتگوی تنظیمات در تب Dynamic Input قرار دارد.