لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DWGPROPS در اتوکد

DWGPROPS (فرمان)

ویژگی های فایل طراحی فعلی را تنظیم و نمایش می دهد.

علامت

خلاصه

کادر گفتگوی Drawing Properties نمایش داده می شود. اطلاعات عمومی ، کلمات کلیدی و خصوصیات سفارشی را می توان با یک فایل طراحی ایجاد و ذخیره کرد . این خصوصیات فایل از طریق دسک تاپ یا نمای پوشه قابل دسترسی است ، می تواند برای کمک به شناسایی فایل های ترسیم استفاده شود.

DWGPROPS (Command)

Sets and displays the file properties of the current drawing.

Find

Summary

The Drawing Properties dialog box is displayed.

General information, keywords, and custom properties can be created and stored with
a drawing file. These file properties are accessible from the Desktop or a folder
view, can be used to help identify drawing files.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.