لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DWGCONVERT در اتوکد

DWGCONVERT (فرمان)

نسخه فرمت طراحی را برای فایلهای طراحی شده انتخاب می کند.

علامت

کادر گفتگوی DWG Convert را باز می کند. تمام پرونده هایی که باید تبدیل شوند با یک علامت بررسی در کنار نام پرونده نشان داده می شوند. برای نمایش یک فهرست میانبر با چندین گزینه ، در قسمت نمایش فایل کلیک راست کنید .

DWGCONVERT (Command)

Converts drawing format version for selected drawing files.

Find

Opens the DWG Convert dialog box. All files to be converted are indicated by a check
mark next to the file name. Right-click in the file display area to display a shortcut
menu with several options.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.