لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DIMCLRE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMCLRE (متغیر سیستم) در اتوکد

رنگها را به خطوط الحاقی ، علائم مرکزی و خطوط مرکزی اختصاص می دهد.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0

شماره رنگ ها در کادر گفتگوی Select Color نمایش داده می شوند. برای BYBLOCK ، وارد 0 شوید. برای BYLAYER ، 256 را وارد کنید.