لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DIMCENTER در اتوکد

DIMCENTER (فرمان)

علامت میانه یا مرکز خط دایره ها و قوس ها را ایجاد می کند.

علامت

اندازه پیش فرض اجزای علامت مرکز را می توان از قسمت مدیریت ابعاد Dimension Style ، Symbols and Arrows ، Mark Marks (متغیر سیستم DIMCEN) تنظیم کرد.

می توانید هنگام تنظیم سبک ابعاد ، بین علائم وسط و خط وسط انتخاب کرده و اندازه آنها را مشخص کنید . همچنین می توانید با استفاده از متغیر سیستم DIMCEN ، تنظیمات علامت مرکز را تغییر دهید .

DIMCENTER (Command)

Creates the center mark or the centerlines of circles and arcs.

Find

The default sizes of the center mark components can be set from the Dimension Style
Manager, Symbols and Arrows tab, Center Marks (DIMCEN system variable).

You can choose between center marks and centerlines and specify their size when you
set up the dimension style. You can also change center mark settings using the DIMCEN
system variable.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *