لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DIGITALSIGN در اتوکد

 

DIGITALSIGN (فرمان)

یک امضای دیجیتالی را به یک نقاشی وصل می کنید ، در صورت ایجاد تغییر غیرمجاز حذف می شود. اگر یک شناسه معتبر دیجیتالی روی سیستم شما موجود باشد ، کادر گفتگوی Attach Digital Signations نمایش داده می شود.

 

DIGITALSIGN (Command)

Attaches a digital signature to a drawing, which is removed if an unauthorized change
is made.

If a valid digital ID is available on your system, the Attach Digital Signatures dialog
box is displayed.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.