لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DGNIMPORT در اتوکد

DGNIMPORT (فرمان)

بسته به متغیر سیستم DGNIMPORTMODE ، داده های مربوط به پرونده DGN را به یک پرونده جدید DWG یا پرونده فعلی DWG وارد کنید .

علامت

کادر گفتگوی Import DGN File (کادر محاوره ای انتخاب پرونده استاندارد) نمایش داده می شود. پس از انتخاب یک پرونده DGN ، کادر گفتگوی Import DGN Settings نمایش داده می شود.

توجه: نوع رسم سبک طرح (وابسته به رنگ یا نامگذاری شده) بر اساس مقدار PSTYLEPOLICY است.

DGNIMPORT (Command)

Imports the data from a DGN file into a new DWG file or the current DWG file, depending
on the DGNIMPORTMODE system variable.

Find

The Import DGN File dialog box (a standard file selection dialog box) is displayed.
Once you select a DGN file, the Import DGN Settings dialog box is displayed.

NOTE:The type of plot style drawing (Color-dependent or Named) is based on the value of
PSTYLEPOLICY.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *