لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DEFPLSTYLE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DEFPLSTYLE (متغیر سیستم) در اتوکد

هنگام باز کردن نقاشی که در نسخه قبل از اتوکد 2000 یا در هنگام ایجاد یک نقاشی جدید از ابتدا بدون استفاده از الگوی ترسیم ایجاد شده است ، طرح ترسیم پیش فرض برای اشیاء جدید را در یک نقاشی مشخص می کند.

نوع: رشته
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: بر حسب لایه

با باز شدن نقاشی و PSTYLEPOLICY روی 1 تنظیم می شود (حالت سبک وابسته به رنگ) ، DEFPLSTYLE فقط خواندنی است و مقدار “BYCOLOR” دارد. اگر PSTYLEPOLICY روی 0 تنظیم شود (نام آن را به عنوان سبک طرح) ، DEFPLSTYLE قابل نوشتن است و مقدار پیش فرض “BYLAYER” را دارد.

برای تبدیل ترسیم فعلی به استفاده از سبک های نقشه به نام یا وابسته به رنگ ، از CONVERTPSTYLES استفاده کنید.