لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DEFLPLSTYLE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DEFLPLSTYLE (متغیر سیستم) در اتوکد

هنگام باز کردن نقاشی که در نسخه قبل از اتوکد 2000 یا برای Layer 0 ایجاد شده است بدون استفاده از الگوی ترسیم ، طرح ترسیم پیش فرض برای همه لایه ها را نشان می دهد.

نوع: رشته
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: معمولی

با باز شدن نقاشی و PSTYLEPOLICY روی 1 تنظیم می شود (حالت سبک نقشه وابسته به رنگ) ، DEFLPLSTYLE فقط خواندنی است و مقدار “BYCOLOR” دارد. اگر PSTYLEPOLICY هنگام باز شدن بر روی 0 (به نام حالت طرح نقشه) تنظیم شود ، DEFLPLSTYLE قابل نوشتن است و دارای مقدار پیش فرض “NORMAL” است.

برای تبدیل ترسیم فعلی به استفاده از سبک های نقشه به نام یا وابسته به رنگ ، از CONVERTPSTYLES استفاده کنید.