لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DCFORM در اتوکد

 

DCFORM (فرمان)

مشخص می کند که آیا محدودیت بعدی ایجاد شده پویا است یا حاشیه نویسی. این دستور معادل گزینه فرم در DIMCONSTRAINT است. تنظیم مقدار برای این دستور ، خاصیت محدودیت شی را تعیین می کند.

با اجرای دستور پیام های زیر نمایش داده می شود.

حاشیه نویسی
محدودیت های ابعادی حاشیه نویسی را برای اشیاء اعمال می کند.
پویا
محدودیت های بصری پویا در اشیاء اعمال می کند.

 

DCFORM (Command)

Specifies whether the dimensional constraint being created is dynamic or annotational.

This command is equivalent to the Form option in DIMCONSTRAINT.

Setting the value for this command defines the Constraint Form property of the object.

The following prompts are displayed.

Annotational
Applies annotational dimensional constraints to objects.
Dynamic
Applies dynamic dimensional constraints to objects.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *