لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DATALINKNOTIFY (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DATALINKNOTIFY (متغیر سیستم) در اتوکد

اعلان مربوط به پیوندهای داده به روز شده یا گم شده را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 2

0

اعلان به روزرسانی پیوند داده را غیرفعال می کند.

1

اعلان پیوند داده را فعال می کند. با نمایش نماد پیوند داده در گوشه سمت راست پایین پنجره برنامه (منطقه اطلاع رسانی سینی نوار وضعیت) به شما اطلاع می دهد که داده های خارجی به نقشه فعلی پیوند خورده است. اعلان های پیام بالون نمایش داده نمی شود.

2

اعلان پیوند داده و اعلان های پیام بالون را فعال می کند. به شما اطلاع می دهد که داده های خارجی مانند شکل 1 به نقشه فعلی مرتبط است. همچنین اعلان تغییر پرونده پیوند داده را در ناحیه نقاشی که پیوند داده به آن نیاز دارد به روز می کند نمایش می دهد.