لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور CULLINGOBJSELECTION (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور CULLINGOBJSELECTION (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل اینکه اشیاء سه بعدی که از نمای پنهان هستند را می توان برجسته یا انتخاب کرد.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 0
0 کشیدن جسم وجود ندارد

  • چرخش روی اشیاء سه بعدی همه اشیاء سه بعدی ، از جمله اشیاء پنهان را برجسته می کند.
  • انتخاب اشیاء سه بعدی با کشیدن ، همه اشیاء سه بعدی از جمله اشیاء پنهان را انتخاب می کند.
1 از culling شی استفاده کنید

  • چرخش روی اشیاء سه بعدی فقط اشیاء طبیعی را در نمای فعلی برجسته می کند.
  • انتخاب اشیاء سه بعدی با کشیدن ، فقط اشیاء طبیعی را در نمای فعلی انتخاب می کند.