دستور CULLINGOBJSELECTION (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور CULLINGOBJSELECTION (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل اینکه اشیاء سه بعدی که از نمای پنهان هستند را می توان برجسته یا انتخاب کرد.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 0
0 کشیدن جسم وجود ندارد

  • چرخش روی اشیاء سه بعدی همه اشیاء سه بعدی ، از جمله اشیاء پنهان را برجسته می کند.
  • انتخاب اشیاء سه بعدی با کشیدن ، همه اشیاء سه بعدی از جمله اشیاء پنهان را انتخاب می کند.
1 از culling شی استفاده کنید

  • چرخش روی اشیاء سه بعدی فقط اشیاء طبیعی را در نمای فعلی برجسته می کند.
  • انتخاب اشیاء سه بعدی با کشیدن ، فقط اشیاء طبیعی را در نمای فعلی انتخاب می کند.