لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور CUIUNLOAD در اتوکد

CUIUNLOAD (فرمان)

پرونده CUIx را بارگیری می کند. کادر گفتگوی Load / Unload Customizations را باز می کند ، که گزینه های مشابه CUILOAD را دارد. تنها تفاوت بین این دو دستور در قسمت Command است. وقتی FILEDIA روی 0 (خاموش) تنظیم شد ، CUIUNLOAD اعلان فرمان زیر را نشان می دهد.

توجه: منوی میراث (MNS) ، الگوهای منوی Legacy (MNU) و پرونده های شخصی سازی (CUI) که در نسخه های گذشته استفاده شده اند فقط با یک نوع پرونده جایگزین شده اند ، پرونده CUIx مبتنی بر XML .

CUIUNLOAD (Command)

Unloads a CUIx file.

Opens the Load/Unload Customizations dialog box, which has the same options as CUILOAD.
The only difference between the two commands is in the Command prompts.

When FILEDIA is set to 0 (off), CUIUNLOAD displays the following Command prompt.

NOTE: The Legacy Menu (MNS), Legacy Menu Template (MNU), and Customization (CUI) files
used in past releases have been replaced with just one file type, the XML-based CUIx
file.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *