لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور CPROFILE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور CPROFILE (متغیر سیستم) در اتوکد

نام نمایه فعلی را نشان می دهد.

(فقط خواندنی)

نوع: رشته
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: << پروفایل بدون نام