لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور COPYBASE در اتوکد

COPYBASE (فرمان)

اشیاء انتخاب شده را به همراه یک پایه پایه مشخص در کلیپ بورد کپی کنید.

 علامت

اشیاء انتخاب شده در Clipboard کپی می شوند.

  • از PASTECLIP برای انتقال اشیاء کپی شده از Clipboard به مکانی در همان سند یا به یک سند دیگر استفاده کنید.
  • هنگامی که شما یک شیء کپی شده با COPYBASE را می چسبانید ، نسبت به نقطه پایه مشخص شده قرار می گیرد.

COPYBASE (Command)

Copies selected objects to the Clipboard along with a specified base point.

Find

The selected objects are copied to the Clipboard.

  • Use PASTECLIP to move the copied objects from the Clipboard to a location in the same
    document or to another document.
  • When you paste an object copied with COPYBASE, it is placed relative to the specified
    base point.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *