لیسپ های کاربردی اتوکد

دستورات ایجاد و اصلاح اشیاء سکشن در اتوکد (Section Objects)

دستورات ایجاد و اصلاح اشیاء سکشن در اتوکد