لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور CMDDIA (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور CMDDIA (متغیر سیستم) در اتوکد

صفحه نمایش ویرایشگر متن درجا را برای دستورات LEADER و QLEADER کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1
0 خاموش
1 بر
توجه: اجرای اسکریپت ها ممکن است به طور موقت ویرایشگر متن در محل را پنهان کند.