لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور CLOSEALL در اتوکد

CLOSEALL (فرمان)

همه نقشه های در حال حاضر باز را می بندد.

علامت

تمام نقشه های باز بسته است. یک جعبه پیام برای هر نقاشی ذخیره نشده نمایش داده می شود ، که در آن می توانید قبل از بستن آن ، تغییراتی را در نقاشی ذخیره کنید.

CLOSEALL (Command)

Closes all currently open drawings.

Find

All open drawings are closed. A message box is displayed for each unsaved drawing,
in which you can save any changes to the drawing before closing it.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.