لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور CLOSE در اتوکد

 

CLOSE (فرمان)

نقشه فعلی را می بندد.

علامت

اگر نقشه را از زمان آخرین بار ذخیره سازی تغییر داده اید، از شما خواسته می شود تغییرات را ذخیره کنید. برای ذخیره تغییرات در یک پرونده read-only فقط خواندنی، باید از دستور SAVEAS استفاده کنید.

 

CLOSE (Command)

Closes the current drawing.

Find

The current drawing is closed. If you modified the drawing since it was last saved,
you are prompted to save or discard the changes. To save changes to a read-only file,
you must use the SAVEAS command.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.