لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور CLAYOUT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور CLAYOUT (متغیر سیستم) در اتوکد

طرح فعلی را تنظیم می کند.

نوع: رشته
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: متفاوت است

مقدار CLAYOUT از دو بخش تشکیل شده است: نام طرح و دسته. مثلا

مقدار جدیدی را برای CLAYOUT <“Model * 22” وارد کنید:

در این حالت ، Model نام طرح و 22 دسته (دسته جداکننده) است. می توانید با وارد کردن Model یا * 22 به این برگه بروید. این دسته به عنوان راحتی در اختیار توسعه دهندگان قرار می گیرد.

توجه: در داخل ، اتوکد از تب Model به عنوان یک برگه طرح ویژه استفاده می کند.