لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور CLASHPINPOINT در اتوکد

 

CLASHPINPOINT (فرمان)

نتایج برخورد از BIM 360 Glue را مشاهده کنید.

با استفاده از برنامه افزودنی BIM 360 برای اتوکد ، از Clash Pinpoint برای دسترسی به جدیدترین داده های پروژه و عناصر برخورد کننده به طور مستقیم در اتوکد به عنوان بخشی از گردش کار با وضوح Clash استفاده کنید .

 

CLASHPINPOINT (Command)

View clash results from BIM 360 Glue.

With the BIM 360 Add-in app for AutoCAD, use Clash Pinpoint to access the most recent
project data and clashing elements directly in AutoCAD as part of round-trip clash
resolution workflows.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.