دستور CDORDER در اتوکد تنظیم ترتیب قرار گیری اشیاء

۰ / ۰

CDORDER (ابزار اکسپرس)

این دستور در اتوکد ترتیب ترسیم اشیاء انتخاب شده را با شماره رنگ آنها مرتب می کند.

شما اولویت رنگ را مشخص می کنید که اولین رنگ موجود در لیست در جلو باشد و آخرین رنگ در عقب باشد.

گزینه های جعبه گفتگو

با اجرای دستور گزینه های زیر نمایش داده می شود:

Re-ordering Method (روش سفارش مجدد)

Draworder ترتیب ترسیم اشیاء انتخاب شده را با استفاده از دستور DRAWORDER ترتیب می دهد.
دستگیره (منسوخ) ترتیب ترسیم اشیاء انتخاب شده را با مرتب سازی مجدد اشیاء در پایگاه داده ترسیم ترتیب می دهد. اشیاء به ترتیب از رنگ آنها حذف شده و از نو ساخته می شوند.

 

Draworder Location (محل کشو)

Front (جلو) رنگ ها را در ترتیب جلویی به عقب تنظیم کرده و آنها را در مقابل هر شیئی که در لیست رنگ ها مشخص نشده است قرار می دهد.
Back (عقب) رنگ ها را در ترتیب جلویی به پشت تنظیم کرده و آنها را در پشت اشیاء مشخص نشده در لیست رنگ ها قرار می دهد.
بلوکها را تغییر دهید ترتیب اشیاء را با درج بلوک در block insertions ترتیب می دهد
حرکت به بالا رنگ انتخاب شده را در دنباله نمایش بالاتر می برد.
حرکت به پایین رنگ انتخاب شده را در دنباله نمایش پایین تر حرکت می دهد.
توجه: اشیاء انتخاب شده می توانند رنگ خود را توسط BYLAYER یا به صورت صریح توسط یک شی اختصاص دهند. External reference objects تحت تأثیر CDORDER قرار نمی گیرند.

فایل ها

cdorder.lsp ، cdorder.dcl

CDORDER (Express Tool)

Arranges the drawing order of selected objects by their color number.

You specify the color priority where the first color on the list is in front and the
last color is in back.

Dialog Box Options

The following options are displayed:

Re-ordering Method

Draworder Arranges the drawing order of the selected objects using the DRAWORDER command.
Handles (Obsolete) Arranges the drawing order of the selected objects by reordering objects in the drawing
database. Objects are deleted and recreated in the order dictated by their color.

Draworder Location

Front Reorders the colors in front-to-back sequence and places them in front of any objects
not specified in the Color list.
Back Reorders the colors in front-to-back sequence and places them behind any objects not
specified in the Color list.
Modify Blocks Orders objects in block insertions by color.
Move Up Moves the selected color higher in the display sequence.
Move Down Moves the selected color lower in the display sequence.
NOTE: Selected objects can have their color assigned by BYLAYER or explicitly by object.
External reference objects are not affected by CDORDER.

Files

cdorder.lsp, cdorder.dcl

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code