دستور CBARTRANSPARENCY (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور CBARTRANSPARENCY (متغیر سیستم) در اتوکد

شفافیت میله های محدودیت را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 50

متغیر معتبر CBARTRANSPARENCY سیستم بین 10 تا 90 است. ارزش بالاتر باعث می شود محدودیت ها مبهم تر شوند.