دستورات سیستمی اتوکد

فرمان THUMBSAVE (متغیر سیستم) ذخیره تصویر پیش نمایش کوچک در نقشه اتوکد

دستور THUMBSAVE (متغیر سیستم) کنترل می کند که آیا تصویر پیش نمایش کوچک در نقشه اتوکد ذخیره شوند با خیر. نوع: عدد صحیح ذخیره شده در: Registry مقدار اولیه: 1 این متغیر سیستم جایگزین RASTERPREVIEW می شود. 0 هیچ تصویر پیش نمایش در نقشه ذخیره نمی شود 1 یک تصویر پیش نمایش در نقشه ایجاد و ذخیره می شود هنگامی ...

ادامه نوشته »

دستور XDWGFADECTL (متغیر سیستم) در اتوکد کنترل نور اشیا xref

دستور XDWGFADECTL (متغیر سیستم) در اتوکد نور را برای همه اشیاء DWG xref کنترل می کند.  علامت نوع: عدد صحیح ذخیره شده در: Registry مقدار اولیه: 50 مقدار متغیر معتبر سیستم XDWGFADECTL بین 90- تا 90 است. وقتی XDWGFADECTL روی یک مقدار منفی تنظیم شده باشد ، ویژگی Xref Fading روشن نمی شود ، اما تنظیمات ذخیره می شوند. 0 ...

ادامه نوشته »

دستور TRUSTEDDOMAINS (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور TRUSTEDDOMAINS (متغیر سیستم) در اتوکد نام دامنه یا URL هایی را که AutoCAD می تواند کد JavaScript را اجرا کند ، مشخص می کند. نوع: رشته ذخیره شده در: Registry مقدار اولیه: متفاوت است ، ممکن است توسط یک مدیر CAD قفل شود توجه: این متغیر سیستم در درجه اول برای استفاده توسط Autodesk و توسعه دهندگان شخص ثالث است. فقط ...

ادامه نوشته »

زبانه Tolerances (دقت اندازه گذاری در پنجره مدیریت خطوط اندازه گذاری در اتوکد)

زبانه Tolerances (در پنجره مدیریت خطوط اندازه گذاری در اتوکد) نمایش و فرمت tolerance (دقت اندازه گذاری) متن خطوط اندازه گذاری را مشخص می کند. لیست گزینه ها در پنجره گزینه های زیر نمایش داده می شود. Tolerance Format فرمت Tolerance را کنترل می کند. Method (روش) روش محاسبه tolerance را تنظیم می کند. (متغیر سیستم DIMTOL) None (هیچ کدام): دقت اندازه ...

ادامه نوشته »

دستور TEXTOUTPUTFILEFORMAT (متغیر سیستم) در اتوکد

TEXTOUTPUTFILEFORMAT (متغیر سیستم) در اتوکد گزینه های Unicode را برای فایل های log فراهم می کند. نوع: عدد صحی ذخیره شده در: نقشه مقدار اولیه: 0 0 فرمت ANSI 1 UTF-8 (یونیکد) 2 UTF-16LE (یونیکد) 3 UTF-16BE (یونیکد) منابع مرتبط دستورات همکاری اینترنتی مفاهیم مرتبط درباره استفاده از فونت بزرگ در یک نقشه  

ادامه نوشته »

دستور STEPSIZE (متغیر سیستم) در اتوکد طول گام در وضعیت walk یا fly

دستور STEPSIZE (متغیر سیستم) در اتوکد اندازه هر گام را هنگام حالت پیاده روی یا پرواز (walk یا fly)، در واحدهای ترسیم مشخص می کند. نوع: عدد حقیقی ذخیره شده در: نقشه مقدار اولیه: 6.0000 می توانید هر شماره واقعی را از 1E-6 به 1E + 6 وارد کنید. منابع مرتبط دستورات نمایش انیمیشن ها مفاهیم مرتبط درباره پیاده روی ...

ادامه نوشته »

پنجره تنظیمات SteeringWheels در اتوکد

پنجره تنظیمات SteeringWheels در اتوکد تنظیمات SteeringWheels را کنترل می کند. لیست گزینه ها گزینه های زیر نمایش داده می شود. Big Wheels چرخ های بزرگ Preview Thumbnail پیش نمایش تصویر بند انگشتی پیش نمایش زمان واقعی چرخ های بزرگ را بر اساس تنظیمات فعلی نمایش می دهد. Wheel Size سایز چرخ اندازه SteeringWheels بزرگ را مشخص می کند. (متغیر سیستم ...

ادامه نوشته »

دستور STARTUP (متغیر سیستم) در اتوکد

STARTUP (متغیر سیستم) هنگام شروع برنامه یا هنگام باز شدن یک نقشه جدید ، نمایش داده می شود. نوع: عدد صحیح ذخیره شده در: رجیستری مقدار اولیه: 3 کنترل می کند که جعبه گفتگوی ایجاد جدید ترسیم هنگام شروع یک نقشه جدید با NEW یا QNEW نمایش داده می شود. همچنین کنترل می کند آیا جعبه گفتگوی راه اندازی یا ...

ادامه نوشته »

دستور SSMAUTOOPEN (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور SSMAUTOOPEN (متغیر سیستم) در اتوکد عملکرد صفحه نمایش Sheet Set Manager را هنگام باز شدن نقشه ای کنترل می کند. نوع: عدد صحیح ذخیره شده در: تنظیمات کاربر مقدار اولیه: 1 0 Sheet Set Manager را بطور خودکار باز نمی کند 1 Sheet Set Manager را بطور خودکار باز می کند SSMAUTOOPEN و SSLOCATE باید هر دو روی 1 ...

ادامه نوشته »

دستور SSFOUND (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور SSFOUND (متغیر سیستم) در اتوکد در صورت موفقیت آمیز بودن جستجوی یک صفحه ، مسیر و برگه مجموعه برگه را نشان می دهد. (فقط خواندنی) نوع: رشته ذخیره شده در: ذخیره نمی شود مقدار اولیه: “” SSLOCATE باید روی 1 تنظیم شود و پرونده ترسیم باید برای جستجوی موفقیت آمیز باز باشد. منابع مرتبط دستورات کار با Sets Sets ...

ادامه نوشته »

دستور SPLPERIODIC (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور SPLPERIODIC (متغیر سیستم) در اتوکد کنترل اینکه آیا اسپلاین های بسته و سطوح NURBS با خواص دوره ای تولید می شوند تا نرمترین تداوم را در محل بسته یا درز حفظ کنند. نوع: عدد صحیح ذخیره شده در: تنظیمات کاربر مقدار اولیه: 1 این متغیر سیستم نحوه تولید اسپل های بسته جدید و موجود در نقشه ها را کنترل ...

ادامه نوشته »

دستور SPLKNOTS (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور SPLKNOTS (متغیر سیستم) در اتوکد گزینه گره پیش فرض را برای فرمان SPLINE هنگام مشخص کردن نقاط مناسب ذخیره می کند. نوع: عدد صحیح ذخیره شده در: ذخیره نشده است مقدار اولیه: 0 0 فاصله وتر 1 ریشه مربع فاصله وتر 2 فاصله یکنواخت توجه: SPLKNOTS همیشه با شروع محصول ، 0 را پیش فرض می کنیم. منابع مرتبط دستورات ...

ادامه نوشته »

دستور SOLIDHIST (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور SOLIDHIST (متغیر سیستم) در اتوکد کنترل می کند مواد جامد کامپوزیت جدید سابقه ای از اجزای اصلی خود را حفظ کنند.  پیدا کردن نوع: عدد صحیح ذخیره شده در: رسم مقدار اولیه: 0 هنگامی که بر روی 1 تنظیم شد ، تمام مواد جامد کامپوزیتی متعاقباً ایجاد شده در اشیاء مؤلفه اصلی را حفظ می کنند. به این اشیاء مؤلفه ...

ادامه نوشته »

دستور SOLIDCHECK (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور SOLIDCHECK (متغیر سیستم) در اتوکد validation اشیاء جامد 3D را برای سکشن فعلی روشن یا خاموش می کند. نوع: عدد صحیح ذخیره شده در: ذخیره نمی شود مقدار اولیه: 1 0 خاموش 1 روشن منابع مرتبط دستورات ویرایش مواد جامد و سطوح سه بعدی مفاهیم مرتبط درباره تمیز کردن و بررسی جامدات سه بعدی

ادامه نوشته »

دستور SNAPSTYL (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور SNAPSTYL (متغیر سیستم) در اتوکد شبکه و شبکه Snap را برای نمای فعلی ، مستطیل یا ایزومتریک تنظیم می کند. نوع:  عدد صحیح ذخیره شده در: نقشه مقدار اولیه: 0 0 مستطیل شکل 1 ایزومتریک منابع مرتبط دستورات طراحی ایزومتریک 2D دستورات Grid و Grid Snap مفاهیم مرتبط در مورد طراحی 2D ایزومتریک

ادامه نوشته »

دستور SNAPMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور SNAPMODE (متغیر سیستم) در اتوکد حالت نمایش Snap را در نمای فعلی روشن و خاموش می کند. نوع: عدد صحیح ذخیره شده در: نقشه مقدار اولیه: 0 0 خاموش 1 روشن منابع مرتبط دستورات Grid و Grid Snap مفاهیم مرتبط درباره تنظیم گرید و گرید اسنپ

ادامه نوشته »

دستور SNAPBASE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور SNAPBASE (متغیر سیستم) در اتوکد نقطه مبدأ snap و شبکه را برای نمای فعلی نسبت به UCS فعلی تنظیم می کند. نوع: نقطه 2D ذخیره شده در: رسم مقدار اولیه: 0.0000،0.0000 منابع مرتبط دستورات Grid و Grid Snap مفاهیم مرتبط درباره تنظیم گرید و گرید اسنپ

ادامه نوشته »

 زبانه Snap و Grid (تنظیمات پنجره Drafting Settings) در اتوکد

 زبانه Snap و Grid (تنظیمات پنجره Drafting Settings) در اتوکد تنظیمات snap و شبکه را مشخص می کند. توجه: تب 3D Object Snap در اتوکد LT در دسترس نیست. لیست گزینه ها Snap On  حالت Snap را روشن یا خاموش می کند. همچنین می توانید با کلیک کردن بر روی F9 یا با استفاده از متغیر سیستم SNAPMODE ، حالت Snap را ...

ادامه نوشته »

دستور SKTOLERANCE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور SKTOLERANCE (متغیر سیستم) در اتوکد تعیین می کند که چقدر نزدیک اسپلین به طرح آزاد است. Determines how closely the spline fits to the freehand sketch. نوع: عدد حقیقی ذخیره شده در: نقشه مقدار اولیه: 0.5 دامنه متغیر بین 0 تا 1 است.   منابع مرتبط دستورات مربوط به اشیاء هندسی خطی مفاهیم مرتبط درباره طرح های Freehand

ادامه نوشته »

دستور SKETCHINC (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور SKETCHINC (متغیر سیستم) در اتوکد افزایش ضبط را برای فرمان SKETCH تنظیم می کند. نوع: عدد حقیقی ذخیره شده در: نقشه مقدار اولیه: 0.1000 (امپریالیستی) یا 1.0000 (متریک) منابع مرتبط دستورات مربوط به اشیاء هندسی خطی مفاهیم مرتبط درباره طرح های Freehand

ادامه نوشته »

دستور SKETCH در اتوکد

اسکچ (فرمان) مجموعه ای از بخش های خط آزاد ایجاد می کند. علامت طراحی برای ایجاد مرزهای نامنظم یا ردیابی با دیجیتایزر مفید است. قبل از طراحی ، نوع شی (خط ، پلی و یا اسپلین) ، افزایشی و تحمل را مشخص کنید . با اجرای دستور پیام های زیر نمایش داده می شود. طرح یک طرح ایجاد می کند. تایپ کنید ...

ادامه نوشته »

دستور SHOWPALETTESTATE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور SHOWPALETTESTATE (متغیر سیستم) در اتوکد نشان می دهد که پالت ها توسط فرمان HIDEPALETTES پنهان شده اند یا توسط دستور SHOWPALETTES بازگردانی شده است. (فقط خواندنی) نوع: عدد صحیح ذخیره شده در: Registry مقدار اولیه: 1 0 نشان می دهد که پالت هایی وجود دارند که توسط فرمان HIDEPALETTES پنهان شده اند 1 نشان می دهد که تمام پالت ...

ادامه نوشته »

دستور SHOWMOTIONPIN (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور SHOWMOTIONPIN (متغیر سیستم) در اتوکد حالت پیش فرض تصاویر کوچک را کنترل می کند. نوع: عدد صحیح ذخیره شده در: Registry مقدار اولیه: 1 0 عکسهای ریز عکسها را در حالت غیرقابل نمایش نمایش می دهد 1 عکسهای کوچک را در حالت پین نمایش می دهد منابع مرتبط دستورات انیمیشن های مسیر حرکت مفاهیم مرتبط درباره ShowMotion Shots و ...

ادامه نوشته »

دستور SHORTCUTMENU (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور SHORTCUTMENU (متغیر سیستم) در اتوکد منوهای میانبر حالت پیش فرض ، ویرایش و فرمان را کنترل می کند که در منطقه طراحی وجود دارد. نوع: عدد صحیح ذخیره شده در: Registry مقدار اولیه: 11 تنظیمات به عنوان یک bitcode با استفاده از مجموع مقادیر زیر ذخیره می شود: 0 همه منوهای پیش فرض ، ویرایش و فرمان را غیرفعال ...

ادامه نوشته »

دستور SHORTCUTMENUDURATION (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور SHORTCUTMENUDURATION (متغیر سیستم) در اتوکد مشخص می کند که چه مدت باید دکمه سمت راست روی یک دستگاه نشانگر فشار داده شود تا یک منوی میانبر در ناحیه نقشه نمایش داده شود. نوع: عدد صحیح ذخیره شده در: Registry مقدار اولیه: 250 مقدار به صورت میلی ثانیه بیان می شود و دامنه معتبر آن از 100 تا 10000 است. ...

ادامه نوشته »

SELECTIONCYCLING (متغیر سیستم) در اتوکد

SELECTIONCYCLING (متغیر سیستم) در اتوکد گزینه های صفحه نمایش مرتبط با همپوشانی اشیاء و دوچرخه سواری انتخاب را کنترل می کند. نوع: عدد صحیح ذخیره شده در: Registry مقدار اولیه: -2 هنگامی که روی اجسام 2D با هم همپوشانی دارید ، گزینه هایی برای هشدار به شما و اجازه انتخاب بین اشیاء در دسترس هستند. 0 گزینه های صفحه نمایش ...

ادامه نوشته »

SAFEMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

SAFEMODE (متغیر سیستم) نشان می دهد که آیا می توان بارگیری و اجرای کد اجرایی را در جلسه فعلی اتوکد اجرا کرد. (فقط خواندنی) نوع: عدد صحیح ذخیره شده در: ذخیره نمی شود مقدار اولیه: 0 این متغیر سیستم توسط سوئیچ راه اندازی / safemode کنترل می شود ، که برای غیرفعال کردن کد مخرب فقط باید در مواقع اضطراری ...

ادامه نوشته »

دستور ROLLOVEROPACITY (متغیر سیستم) شفافیت یک پالت در اتوکد

دستور ROLLOVEROPACITY (متغیر سیستم) شفافیت یک پالت در اتوکد شفافیت یک پالت را کنترل می کند در حالی که مکان نما روی پالت حرکت می کند. نوع: عدد صحیح ذخیره شده در: Registry مقدار اولیه: 100 0 کاملاً شفاف 100 کاملاً مات برای تنظیم سطح شفافیت ، مقدار 0-100 را وارد کنید. این متغیر سیستم تنظیمات پیش فرض را در ...

ادامه نوشته »

دستور RENDERQUALITY (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور RENDERQUALITY (متغیر سیستم) در اتوکد حداکثر تعداد نمونه هایی را که هنگام سایه زدن یک پیکسل گرفته می شود ، مشخص می کند. نوع: عدد صحیح ذخیره شده در: ترسیم مقدار اولیه: 1 با افزایش تعداد می توانید تصویر را نرم کنید اما باعث افزایش زمان ارائه می شود. دامنه معتبر -3 تا 5 است. توجه: این متغیر سیستم ...

ادامه نوشته »

دستور RECOVERYMODE- (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور RECOVERYMODE- (متغیر سیستم) در اتوکد کنترل می کند که اطلاعات بازیابی نقشه پس از خرابی سیستم ضبط شود یا خیر. نوع: عدد صحیح ذخیره شده در: رجیستری مقدار اولیه: 2 0 اطلاعات بازیابی ثبت نمی شوند ، پنجره Drawing Recovery پس از خرابی سیستم به طور خودکار نمایش داده نمی شود و هرگونه اطلاعات بازیابی در رجیستری سیستم حذف ...

ادامه نوشته »

دستور POINTCLOUDVISRETAIN (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور POINTCLOUDVISRETAIN (متغیر سیستم) در اتوکد کنترل می کند که آیا یک نقشه legacy (ایجاد شده در اتوکد 2014) وضعیت روشن یا خاموش اسکنهای فردی (فایل های RCS) و مناطقی را که توسط یک فایل پروژه ابر نقطه (فایل RCP) ارجاع شده وجود دارد ، حفظ می کند یا خیر. نوع: عدد صحیح ذخیره شده در: ترسیم مقدار اولیه: 1 ...

ادامه نوشته »

دستور POINTCLOUDLIGHTING (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور POINTCLOUDLIGHTING (متغیر سیستم) در اتوکد نحوه نمایش جلوه های روشنایی برای ابر نقطه را کنترل می کند. نوع: عدد صحیح ذخیره شده در: ترسیم مقدار اولیه: 2 این تنظیم در یک نقشه ذخیره می شود و برای تمام ابرهای نقطه ای که به نقشه وصل شده اند ، اعمال می شود. توجه: ابرهای نقطه میراث این تنظیمات را نادیده می ...

ادامه نوشته »

دستور POINTCLOUDBOUNDARY (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور POINTCLOUDBOUNDARY (متغیر سیستم) در اتوکد کنترل می کند که جعبه اتصال ابر نقطه نمایش داده می شود یا خیر. نوع: عدد صحیح ذخیره شده در: تنظیمات کاربر مقدار اولیه: 1 کادر اتصال محدوده ابر نقطه ، از جمله مناطق دارای برش را تعریف می کند. می توان آن را پنهان یا روی صفحه نمایش داد ، اما هرگز چاپ نمی ...

ادامه نوشته »

دستور PERSPECTIVE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور PERSPECTIVE (متغیر سیستم) در اتوکد مشخص می کند آیا نمای فعلی نمای پرسپکتیو را نمایش می دهد یا خیر.  علامت نوع: عدد صحیح ذخیره شده در: ترسیم مقدار اولیه: متفاوت است 0 دیدگاه خاموش شد 1 دیدگاه روشن شد نماهای چشم انداز فقط در فضای مدل و فقط با سبک های بصری سه بعدی در دسترس هستند. در اتوکد LT ...

ادامه نوشته »

دستور NORTHDIRECTION (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور NORTHDIRECTION (متغیر سیستم) در اتوکد زاویه بین محور Y (مختصات WCS) و شبکه شمالی را مشخص می کند. نوع: عدد حقیقی ذخیره شده در: ترسیم مقدار اولیه: 0.0000 این مقدار تحت تأثیر تنظیمات متغیرهای سیستم AUNITS و AUPREC قرار دارد. دستورات GEOGRAPHICLOCATION و GEOREORIENTMARKER این متغیر سیستم را بروزرسانی می کنند. منابع مرتبط دستورات ایجاد نور خورشید مفاهیم مرتبط درباره ...

ادامه نوشته »

دستور NAVSWHEELSIZEMINI (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور NAVSWHEELSIZEMINI (متغیر سیستم) در اتوکد اندازه Mini SteeringWheels را مشخص می کند. نوع: عدد صحیح ذخیره شده در: رجیستری مقدار اولیه: 1 0 کوچک 1 معمولی 2 بزرگ 3 خیلی بزرگ منابع مرتبط دستورات SteeringWheels مفاهیم مرتبط درباره SteeringWheels

ادامه نوشته »

دستور LWUNITS (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور LWUNITS (متغیر سیستم) در اتوکد کنترل اینکه واحدهای طولی به اینچ یا میلی متر نمایش داده شوند را کنترل می کند. نوع: عدد صحیح ذخیره شده در: رجیستری مقدار اولیه: 1 0 اینچ 1 میلی متر منابع مرتبط دستورات برای Lineweights مفاهیم مرتبط درباره Lineweights

ادامه نوشته »

دستور LAYERMANAGERSTATE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور LAYERMANAGERSTATE (متغیر سیستم) در اتوکد نشان می دهد که مدیر تنظیمات لایه باز یا بسته است. (فقط خواندنی) نوع: عدد صحیح ذخیره شده در: ذخیره نمی شود مقدار اولیه: متفاوت است 0 بسته است 1 باز است منابع مرتبط دستورات لایه ها مفاهیم مرتبط درباره کنترل لایه ها با مدیریت ویژگی های لایه

ادامه نوشته »

دستور ISAVEBAK (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور ISAVEBAK (متغیر سیستم) در اتوکد سرعت ذخیره را بهبود می بخشد ، خصوصاً برای نقشه های بزرگ. نوع: عدد صحیح ذخیره شده در: رجیستری مقدار اولیه: 1 ISAVEBAK ایجاد پرونده پشتیبان (BAK) را کنترل می کند. در سیستم عامل ، کپی کردن داده های پرونده برای ایجاد پرونده BAK برای نقشه های بزرگ ، بخش عمده ای از زمان ذخیره ...

ادامه نوشته »

دستور HANDLES (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور HANDLES (متغیر سیستم) در اتوکد گزارش می دهد که آیا برنامه ها می توانند به دستگیره های شی دسترسی پیدا کنند. (فقط خواندنی) نوع: عدد صحیح ذخیره شده در: ترسیم مقدار اولیه: روشن از آنجا که دیگر نمی توان دسته ها را خاموش کرد ، این متغیر سیستم هیچ تاثیری جز حفظ تمامیت اسکریپت ها ندارد. مفاهیم مرتبط درباره ...

ادامه نوشته »

دستور HALOGAP (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور HALOGAP (متغیر سیستم) در اتوکد گپ را برای نمایش در جایی که یک شی توسط یک شیء دیگر پنهان شود نشان می دهد. نوع: عدد صحیح ذخیره شده در: ترسیم مقدار اولیه: 0 مقدار به عنوان درصدی از واحد مشخص شده است و از سطح بزرگنمایی مستقل است. در محصولات مبتنی بر اتوکد ، HALOGAP فقط در نمای 2D ...

ادامه نوشته »

دستور GFCLR2 (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور GFCLR2 (متغیر سیستم) در اتوکد رنگ دوم را برای پر کردن گرادیان دو رنگی مشخص می کند. نوع: رشته ذخیره شده در: ذخیره نمی شود مقدار اولیه: “رنگ زرد” مقادیر معتبر شامل موارد زیر است: فهرست رنگ اتوکد (ACI): مقادیر عدد صحیح از 1 تا 255 یا نام رنگی از هفت رنگ اول True Colors: مقادیر RGB یا HSL ...

ادامه نوشته »

دستور GEOLOCATEMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور GEOLOCATEMODE (متغیر سیستم) در اتوکد نشان می دهد که ردیابی موقعیت روشن یا خاموش است. (فقط خواندنی) نوع: Switch ذخیره شده در: ذخیره نمی شود مقدار اولیه: خاموش خاموش ردیابی موقعیت خاموش است بر ردیابی موقعیت روشن است منابع مرتبط دستورات کار با مکانهای جغرافیایی مفاهیم مرتبط درباره پیگیری موقعیت شما در منطقه ترسیم

ادامه نوشته »

دستور FILETABSTATE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور FILETABSTATE (متغیر سیستم) در اتوکد وضعیت نمایش زبانه های پرونده را در بالای ناحیه نقشه نشان می دهد. (فقط خواندنی) نوع: عدد صحیح ذخیره شده در: رجیستری مقدار اولیه: 1 0 زبانه های پرونده مخفی هستند. 1 زبانه های پرونده نمایش داده می شوند. هنگامی که زبانه های پرونده پنهان شدند ، از Ctrl + TAB برای حرکت در ...

ادامه نوشته »

دستور FIELDDISPLAY (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور FIELDDISPLAY (متغیر سیستم) در اتوکد کنترل می کند که آیا پس زمینه خاکستری نمایش داده می شوند. نوع: عدد صحیح ذخیره شده در: رجیستری مقدار اولیه: 1 پس زمینه ترسیم نشده است. 0 زمینه ها بدون پیش زمینه نمایش داده می شوند 1 زمینه ها با پس زمینه خاکستری نمایش داده می شوند منابع مرتبط دستورات مربوط به سبک ...

ادامه نوشته »

دستور EXPVALUE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور EXPVALUE (متغیر سیستم) در اتوکد مقدار قرار گرفتن در معرض مورد نور را هنگام اجرا رندر (render) ارائه می دهد. نوع: عدد حقیقی ذخیره شده در: ترسیم مقدار اولیه: 8.8 مقدار نوردهی (میزان نور) را برای تصویر ارائه شده کنترل می کند. برای روشن تر ، افزایش مقدار و برای تاریک کردن تصویر، مقدار را کاهش دهید. دامنه مقدار ...

ادامه نوشته »

دستور DYNMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DYNMODE (متغیر سیستم) در اتوکد ویژگی های ورودی پویا را روشن یا خاموش می کند. نوع: عدد صحیح ذخیره شده در: رجیستری مقدار اولیه: 3 وقتی همه ویژگی ها روشن هستند ، متن حاکم بر نمایش داده می شود. وقتی DYNMODE روی یک مقدار منفی تنظیم شده باشد ، ویژگی های Dynamic Input روشن نمی شوند بلکه تنظیمات ذخیره ...

ادامه نوشته »

Dynamic-Input-Status-Bar-Button

Dynamic Input (Status Bar Button) Dynamic Input (Status Bar Button) Displays a command interface near the cursor, which you can use to enter commands and specify options and values. Find Right-clicking the button accesses a dialog box, which you can use to customize the settings for dynamic input.   Dynamic Input is turned on (default).   Dynamic Input is turned ...

ادامه نوشته »

دستور DIMPICKBOX (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMPICKBOX (متغیر سیستم) در اتوکد ارتفاع هدف انتخاب شی را در دستور DIM به پیکسل تنظیم می کند. نوع: Integer ذخیره شده در: Registry مقدار اولیه: 5 مقادیر معتبر از 0 تا 50 است. اگر مقدار متغیر فعلی سیستم PICKBOX بالاتر باشد ، تنظیمات متغیر سیستم DIMPICKBOX نادیده گرفته می شود. وظایف مرتبط برای تغییر اندازه مکان نما منابع ...

ادامه نوشته »

دستور DELOBJ (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DELOBJ (متغیر سیستم) در اتوکد کنترل می کند هندسه مورد استفاده برای ایجاد اشیاء دیگر حفظ یا حذف می شود. نوع: عدد صحیح ذخیره شده در: رجیستری مقدار اولیه: 3 قابلیت های این متغیر سیستم بسته به نوع محصول متفاوت است. محصولات مبتنی بر اتوکد اگر از محصولی استفاده می کنید که از ایجاد مدل های سه بعدی بر ...

ادامه نوشته »