لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور CACHEMAXTOTALSIZE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور CACHEMAXTOTALSIZE (متغیر سیستم) در اتوکد

حداکثر اندازه کل کلیه فایلهای ذخیره شده گرافیکی ذخیره شده برای محصول را تنظیم می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1024

دامنه معتبر از 0 تا 65535 مگابایت است.

هنگامی که اندازه کل پرونده های حافظه نهان گرافیکی به حداکثر برسد ، قدیمی ترین پرونده های موجود در حافظه نهان به طور خودکار حذف می شوند. تنظیم این متغیر در 0 حافظه پنهان را غیرفعال می کند و هر پرونده موجود را در پوشه GraphicsCache که توسط یک فایل نقاشی باز استفاده نمی شود حذف می کند.