لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور BVSTATE در اتوکد

BVSTATE (فرمان)

یک وضعیت دید را در یک بلوک پویا ایجاد ، تنظیم یا حذف می کند.

علامت

کادر گفتگوی حالت های دید را نشان می دهد. بعد از اینکه یک پارامتر Visibility (دیدنی) به تعریف بلوک اضافه شد ، می توانید فقط از دستور BVSTATE در Block Editor استفاده کنید .

BVSTATE (Command)

Creates, sets, or deletes a visibility state in a dynamic block.

Find

Displays the Visibility States dialog box. You can only use the BVSTATE command in
the Block Editor after a visibility parameter has been added to the block definition.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.