لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور BVSTATE- در اتوکد

-BVSTATE (فرمان)

همان دستور BVSTATE است با این تفاوت که پنجره مربوط به این دستور بالا نمی آید و با استفاده از خط فرمان می توان کارهای این دستور را انجام داد. در خط فرمان ، حالت دید را در یک بلوک پویا ایجاد می کند ، تنظیم می کند ، یا حذف می کند.

با اجرای دستور پیام های زیر نمایش داده می شود.

New (جدید)

حالت دید جدید ایجاد می کند.

Hide All (همه را پنهان کن)

مشخص می کند که تمام اشیاء در تعریف بلوک، در حالت دید جدید پنهان می شوند .

Show All (نمایش همه)

مشخص می کند که تمام اشیاء در تعریف بلوک، در حالت دید جدید نشان داده می شوند .

Current Visibility (دید فعلی)

مشخص می کند که قابلیت دید اشیاء در حالت دید جدید مانند وضعیت دید فعلی، خواهد بود.

Set (تنظیم)

وضعیت دید را برای تنظیم فعلی مشخص می کند.

Delete (حذف)

حالت دید را حذف می کند.

-BVSTATE (Command)

At the command prompt, creates, sets, or deletes a visibility state in a dynamic block.

The following prompts are displayed.

New

Creates a new visibility state.

Hide All

Specifies that all objects in the block definition will be hidden in the new visibility
state.

Show All

Specifies that all objects in the block definition will be shown in the new visibility
state.

Current Visibility

Specifies that the visibility of objects in the new visibility state will be the same
as in the current visibility state on which the new state is based.

Set

Specifies the visibility state to set as current.

Delete

Deletes a visibility state.

Learning AutoCad

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *