دستور BVSHOW در اتوکد

BVSHOW (فرمان)

اشیاء را در حالت دید فعلی یا کلیه حالت های دید در تعریف بلوک پویا قابل مشاهده می کند .

علامت

به شما امکان می دهد تا اشیاء را برای حالت های دید قابل مشاهده کنید. فقط می توانید از دستور BVHOW در Block Editor استفاده کنید.

با اجرای دستور پیام های زیر نمایش داده می شود

Select objects to make visible (اشیاء را برای مشاهده انتخاب کنید)
اشیاء را مشخص می کند تا برای وضعیت دید فعلی یا همه حالت های دید قابل مشاهده باشد.

Make visible for current state or all visibility states (حالت های فعلی یا همه حالت های دید را قابل مشاهده کنید)
اشیاء انتخاب شده برای وضعیت دید “فعلی” یا “همه” برای همه حالت های دید در تعریف بلوک مشخص می کند.

BVSHOW (Command)

Makes objects visible in the current visibility state or all visibility states in
a dynamic block definition.

Find

Allows you to make objects visible for visibility states. You can only use the BVHOW
command in the Block Editor.

The following prompts are displayed

Select objects to make visible
Specifies objects to make visible for the current visibility state or all visibility
states.

Make visible for current state or all visibility states
Specifies ‘current’ to make the selected objects visible for the current visibility
state or ‘all’ for all visibility states in the block definition.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

نه − هشت =