لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور BGRIPOBJSIZE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور BGRIPOBJSIZE (متغیر سیستم) در اتوکد

سایز نمایش گیره های سفارشی custom grips را در ویرایشگر بلوک Block Editor نسبت به صفحه نمایش تنظیم می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 8

مقادیر معتبر از عدد صحیح از 1 تا 255 هستند.