لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور BESETTINGS در اتوکد

سرمایه گذاری (فرمان)

کادر گفتگوی تنظیمات Block Editor را نمایش می دهد.

علامت

کادر محاوره ای Block Editor Settings نمایش داده می شود.

BESETTINGS (Command)

Displays the Block Editor Settings dialog box.

Find

The Block Editor Settings dialog box is displayed.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.