لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور BCYCLEORDER در اتوکد

BCYCLEORDER (فرمان)

ترتیب دوچرخه سواری دسته ها را برای یک مرجع بلوک پویا تغییر می دهد.

کادر گفتگوی سفارش درج چرخه را نمایش می دهد. دستور BCYCLEORDER فقط در ویرایشگر Block موجود است.

BCYCLEORDER (Command)

Changes the cycling order of grips for a dynamic block reference.

Displays the Insertion Cycling Order dialog box. The BCYCLEORDER command is available
only in the Block Editor.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.