لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور BCLOSE در اتوکد

BCLOSE (فرمان)

ویرایشگر Block را می بندد.

علامت

ویرایشگر Block را می بندد. اگر تعریف بلوک را از آخرین بار ذخیره کرده اید ، از شما خواسته شده است که تغییرات را ذخیره یا دور بیندازید.

BCLOSE (Command)

Closes the Block Editor.

Find

Closes the Block Editor. If you have modified the block definition since it was last
saved, you are prompted to save or discard the changes.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.