لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور BAUTHORPALETTECLOSE در اتوکد

BAUTHORPALETTECLOSE (فرمان)

پنجره Block Writing Palettes را در Block Editor می بندد.

فقط می توانید پنجره Block Writing Palettes را فقط از Block Editor ببندید.

BAUTHORPALETTECLOSE (Command)

Closes the Block Authoring Palettes window in the Block Editor.

You can close the Block Authoring Palettes window only from the Block Editor.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.