لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور BATTORDER در اتوکد

BATTORDER (فرمان)

ترتیب صفات یک بلوک را مشخص می کند.

کادر گفتگوی Attribute Order را نمایش می دهد ، که ترتیب قرار دادن صفات را در هنگام وارد کردن یا ویرایش یک مرجع بلوک ، از شما درخواست می کند. فقط می توانید از دستور BATTORDER در Block Editor استفاده کنید.

BATTORDER (Command)

Specifies the order of attributes for a block.

Displays the Attribute Order dialog box, which controls the order in which attributes
are listed and prompted for when you insert or edit a block reference. You can only
use the BATTORDER command in the Block Editor.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.