سیامک دوستداری

سیامک دوستداری فوق لیسانس مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان

User-Defined-Fields-Dialog-Box

User Defined Fields Dialog Box User Defined Fields Dialog Box Create and manage user-defined fields. User-defined fields are created and edited using the User Defined Fields dialog box, which is displayed when you choose the Add/Edit button in the Plot Stamp dialog box. User defined fields include additional text that can be plotted, logged, or both plotted and logged when ...

ادامه نوشته »

Use-Points-and-Vectors-CAL-Command

Use Points and Vectors (CAL Command) Use Points and Vectors (CAL Command) Both points and vectors are pairs or triples of real numbers. A point defines a location in space, but a vector defines a direction (or translation) in space. Some CAL functions, such as pld and plt, return a point. Other functions, such as nor and vec, return a ...

ادامه نوشته »

Use-AutoLISP-Variables-CAL-Command

Use AutoLISP Variables (CAL Command) Use AutoLISP Variables (CAL Command) (AutoLISP is not available in AutoCAD LT.) You can use AutoLISP variables within arithmetic expressions. The variables must be one of the following types: real, integer, or 2D or 3D point (vector). This example defines a point located 5 units in the X direction and 1 unit in the Y ...

ادامه نوشته »

Updating-the-CGPath-Function

Updating the C:GPath Function Updating the C:GPath Function Update the C:GPath function by adding reactor creation logic. To add reactor creation logic to C:GPath Replace your version of gpmain.lsp with the updated version shown below. Copy this code from the <AutoCAD directoryTutorialVisualLISPLesson6 directory: (defun C:GPath (/ gp_PathData gp_dialogResults PolylineName tileList ) (setvar "OSMODE" 0) ;; Turn off object snaps ;| ...

ادامه نوشته »

Updating-GpCalculate-and-Draw-Tiles

Updating Gp:Calculate-and-Draw-Tiles Updating Gp:Calculate-and-Draw-Tiles Earlier in this lesson, it was noted that you need to force gp:Calculate-and-Draw-Tiles to use ActiveX to create objects when invoked from a reactor callback. This means overriding the object creation style (ActiveX, entmake, or command) chosen by the user, if necessary. The code you just updated, in the gp:command-ended function, contains the following invocation of ...

ادامه نوشته »

Updating-a-Stubbed-Out-Function

Updating a Stubbed-Out Function Updating a Stubbed-Out Function You have now revised the gp:getDialogInput function. Whenever you modify a stubbed-out function, you should always check a couple of things: Has the defun statement changed? That is, does the function still take the same number of arguments? Does the function return something different? In the case of gp:getDialogInput, the answer to ...

ادامه نوشته »

دستور UPDATETHUMBSNOW در اتوکد

UPDATETHUMBSNOW (فرمان) به طور دستی پیش نمایش های تصاویر کوچک را برای نمایه ها ، نقشه ها و چیدمان های نامگذاری شده به روز کنید. متغیر سیستم UPDATETHUMBNAIL نحوه به روزرسانی پیش نمایش های ریز تصاویر را کنترل می کند. دستور UPDATETHUMBSNOW موارد زیر را به روز می کند: برگه ها ، نماهای صفحه و تصاویر کوچک تصاویر فضای نمایشگر ...

ادامه نوشته »

دستور UPDATETHUMBNAIL (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور UPDATETHUMBNAIL (متغیر سیستم) در اتوکد کنترل به روزرسانی پیش نمایش های کوچک تصویر برای نمایش ها و طرح ها. نوع: Bitcode ذخیره شده در: رسم مقدار اولیه: ۱۵ تنظیمات به عنوان یک bitcode با استفاده از مجموع مقادیر زیر ذخیره می شود: ۰ پیش نمایش ها را به روز نمی کند ۱ پیش نمایش های به روزرسانی شده برای ...

ادامه نوشته »

Update-PC3-File-With-New-Printer-Dialog-Box

Update PC3 File With New Printer Dialog Box Update PC3 File With New Printer Dialog Box Displays the device driver name that is stored in the PC3 file. A device can be a plotter or printer. With this dialog box, you can select a valid plotter or printer and update the existing PC3 file; you can also save a modified ...

ادامه نوشته »

دستور UPDATEFIELD در اتوکد

UPDATEFIELD (فرمان) زمینه ها را در اشیاء انتخاب شده به روز می کنید. علامت وقتی می خواهید آخرین مقدار را ببینید ، می توانید یک قسمت را به صورت دستی به روز کنید. قسمت Date هرگز به صورت خودکار بروزرسانی نمی شود و باید به صورت دستی به روز شود. منابع مرتبط دستورات مربوط به سبک ها و زمینه ها ...

ادامه نوشته »

Updated-AutoCAD-Commands-and-System-Variables-Reference

Updated AutoCAD Commands and System Variables Reference Updated AutoCAD Commands and System Variables Reference Provides a quick VCade to which commands are changed in this release. ۲۰۱۶ Updated Commands and System Variables Updated commands Description AutoCAD AutoCAD LT ۳DORBIT Rotates the view in 3D space, but constrained to horizontal and vertical orbit only. X   ۳DOSMODE Sets running 3D object ...

ادامه نوشته »

دستور UOSNAP (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور UOSNAP (متغیر سیستم) در اتوکد تعیین می کند که ضربه محکم و ناگهانی شیء برای هندسه در زیرپوشهای DWF ، DWFx ، PDF و DGN در دسترس است یا خیر. نوع: عدد صحیح ذخیره شده در: رجیستری مقدار اولیه: ۱ UOSNAP تنظیمات DWFOSNAP ، PDFOSNAP و DGNOSNAP را نادیده گرفته است. در مقابل ، می توانید با وارد کردن مقادیر ...

ادامه نوشته »

Unloading-the-Dialog

Unloading the Dialog Unloading the Dialog When a user clicks OK or Cancel, you need to unload the dialog. Like start_dialog and unload_dialog is another simple function. (unload_dialog dcl_id) Learning AutoCad en a user clicks OK or Cancel, you need to unload the dialog. Like start_dialog and unload_dialog is another simple function.

ادامه نوشته »

Units-Status-Bar-Button

Units (Status Bar Button) Units (Status Bar Button) Sets the display format for coordinates and distances in the current drawing. Find Right-click the button to specify a different format. Additional options are available in the UNITS command.   For example: 2’9 1/2″.   For example: 33.5000.   For example: 2′-9.5000   For example: 33 1/2   For example: 3.3500E+01 Linked ...

ادامه نوشته »

دستور UNITS- در اتوکد

-UNITS (فرمان) قالب های دقیق و نمایشگر مختصات ، مسافت ها و زوایا را کنترل می کند. با اجرای این دستور پیام های زیر نمایش داده می شود. انتخاب را وارد کنید (قالبهای گزارش) سبک نمایش واحد را مشخص می کند.۱ = علمی ۱.۵۵E + 01 ۲ = اعلان ۱۵.۵۰ ۳ = مهندسی ۱′-۳.۵۰ ″ ۴ = معماری ۱′-۳ ۱/۲ ...

ادامه نوشته »

دستور UNITMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور UNITMODE (متغیر سیستم) در اتوکد قالب نمایشگر را برای واحدها کنترل می کند. نوع: عدد صحیح ذخیره شده در: رسم مقدار اولیه: ۰ به طور پیش فرض ، فرمت برای نمایش مقادیر اندازه گیری شده کمی متفاوت از قالب مورد استفاده برای ورود به آنها است. (هنگام وارد کردن مقادیر اندازه گیری شده نمی توانید فضاها را درج کنید.) ۰ ...

ادامه نوشته »

دستور UNISOLATEOBJECTS در اتوکد

UNISOLATEOBJECTS (فرمان) اشیاء را که قبلاً با فرمان ISOLATEOBJECTS یا HIDEOBJECTS پنهان شده اند ، نمایش می دهد. منابع مرتبط دستورات کنترل نمایش شی مفاهیم مرتبط درباره ساختن اشیاء موقتاً نامرئی UNISOLATEOBJECTS (Command) Displays objects previously hidden with the ISOLATEOBJECTS or HIDEOBJECTS command.   Related References Commands for Object Display Control     Related Concepts About Making Objects Temporarily Invisible ...

ادامه نوشته »

دستور UNION در اتوکد

UNION (فرمان) دو یا چند جامد سه بعدی ، سطحی ، یا مناطق ۲D را به صورت یک سطح کامپوزیت ، کامپوزیتی سه بعدی ، سطح یا منطقه ترکیب می کند. علامت دو یا چند مورد از همان نوع را برای ترکیب انتخاب کنید. استفاده از فرمان اتحادیه با Surfaces اگرچه می توانید از دستور UNION با سطوح استفاده کنید ، این ...

ادامه نوشته »

UNGROUP-Command

UNGROUP (Command) UNGROUP (Command) Disassociates the objects from a group. Find UNGROUP removes all objects from the current group. The following prompts are displayed. Select group Breaks up the group that you select into its component objects. Specify a group by selecting an object that it contains. Enter All to ungroup all groups in the drawing. Name Breaks up a ...

ادامه نوشته »

دستور UNDOMARKS (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور UNDOMARKS (متغیر سیستم) در اتوکد تعداد علائم قرار داده شده در جریان کنترل UNDO را نشان می دهد. (فقط خواندنی) نوع: عدد صحیح ذخیره شده در: ذخیره نشده است مقدار اولیه: ۰ اگر گروه در حال حاضر فعال است گزینه های Mark و Back در دسترس نیست. منابع مرتبط دستورات حذف اشیاء و تصحیح اشتباهات مفاهیم مرتبط درباره تصحیح ...

ادامه نوشته »

Undocumented-Command-or-System-Variable

Undocumented Command or System Variable Undocumented Command or System Variable This command or system variable is not documented in the Help system for one of several reasons, including It is obsolete, but included in the product to maintain legacy script compatibility It was included for testing purposes and has limited or no functionality It is a special case of a ...

ادامه نوشته »

دستور UNDOCTL (متغیر سیستم) در اتوکد

UNDOCTL (متغیر سیستم) گزینه های مورد استفاده در فرمان UNDO را نشان می دهد. (فقط خواندنی) نوع: عدد صحیح ذخیره شده در: ذخیره نشده است مقدار اولیه: ۵۳ تنظیمات به عنوان یک bitcode با استفاده از مجموع مقادیر زیر ذخیره می شود: ۰ UNDO خاموش است ۱ UNDO روشن است ۲ فقط یک فرمان قابل بازگشت است ۴ خودکار روشن ...

ادامه نوشته »

دستور UNDO در اتوکد

UNDO (فرمان) تأثیر دستورات را برعکس می کند. علامت UNDO فرمان یا نام متغیر سیستم را در سریعترین فرمان نشان می دهد تا نشان دهد که شما از نقطه ای که در آن فرمان استفاده شده است عبور کرده اید. توجه: UNDO هیچ تاثیری روی برخی از دستورات و متغیرهای سیستم از جمله مواردی ندارد که یک پنجره یا یک ...

ادامه نوشته »

Understanding-the-GprecalcPolyCorners-Function

Understanding the Gp:recalcPolyCorners Function Understanding the Gp:recalcPolyCorners Function The key to understanding how gp:recalcPolyCorners works is to revisit the diagram showing what the key values of 12 through 15 represent: In the diagram, the user moved the corner point associated with the key value of ۱۴. This means the corner points associated with 13 and 15 need to be recalculated. ...

ادامه نوشته »

Understanding-the-GpFindPointInList-Function

Understanding the Gp:FindPointInList Function Understanding the Gp:FindPointInList Function The function header in the source code explains how gp:FindPointInList transforms the information it works with. Like the previous function, gp:FindMovedPoint, this function uses LISP’s list manipulation capabilities to perform the work. When operating with lists, you will often see the mapcar and lambda functions used together as they are here. At ...

ادامه نوشته »

Understanding-the-GpFindMovedPoint-Function

Understanding the Gp:FindMovedPoint Function Understanding the Gp:FindMovedPoint Function The gp:FindMovedPoint function contains some very powerful LISP expressions dealing with list manipulation. Essentially, what this function does is compare the list of the current polyline points (after the user dragged one to a new location) to the previous points, and return the keyed list (the 13 <xvalue <yvalue) for the moved ...

ادامه نوشته »

Understanding-the-ActiveX-Code-in-GpdrawOutline

Understanding the ActiveX Code in Gp:drawOutline Understanding the ActiveX Code in Gp:drawOutline The gp:drawOutline function issues ActiveX calls to display the path’s polyline border in AutoCAD. The following code fragment uses ActiveX to draw the border: ;; Add polyline to the model space using ActiveX automation. (setq pline (vla-addLightweightPolyline *ModelSpace* ; Global Definition for Model Space VLADataPts ; vertices of ...

ادامه نوشته »

Underlay-Layers-Dialog-Box

Underlay Layers Dialog Box Underlay Layers Dialog Box Controls the display of layers in a DWF, DWFx, PDF, or DGN underlay. You can turn layers on and off to filter which layers display in an underlay. List of Options The following options are available in this dialog box. Reference Name Select the reference whose layers you want to manage. Search ...

ادامه نوشته »

دستور UNDEFINE در اتوکد

نامفهوم (فرمان) به یک دستور تعریف شده از برنامه اجازه می دهد تا یک دستور داخلی را نادیده بگیرد. فقط می توانید دستورات داخلی اتوکد را تعریف کنید. شما نمی توانید انواع دستورات زیر را تعریف کنید: دستورات تعریف شده توسط AutoLISP آ® . این شامل دستورات برنامه ObjectARXâ می باشد که توسط acedDefun () ثبت شده است . دستورات و نامهای خارجی تعریف شده در پرونده acad.pgp . اگر یک برنامه AutoLISP ...

ادامه نوشته »

دستور UCSYDIR (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور UCSYDIR (متغیر سیستم) در اتوکد جهت Y از UCS فعلی را برای نمای فعلی در فضای فعلی ذخیره می کند. (فقط خواندنی) نوع: سه بعدی ذخیره شده در: رسم مقدار اولیه: ۰.۰۰۰۰،۱.۰۰۰۰،۰.۰۰۰۰ جهت Y از UCS می تواند برای هر منظر متفاوت باشد. منابع مرتبط دستورات مربوط به سیستم مختصات کاربر (UCS) مفاهیم مرتبط درباره سیستم مختصات کاربر (UCS)

ادامه نوشته »

دستور UCSXDIR (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور UCSXDIR (متغیر سیستم) در اتوکد جهت X از UCS فعلی را برای نمای فعلی در فضای فعلی ذخیره می کند. (فقط خواندنی) نوع: سه بعدی ذخیره شده در: رسم مقدار اولیه: ۱.۰۰۰۰،۰.۰۰۰۰،۰.۰۰۰۰ جهت X از UCS می تواند برای هر منظر متفاوت باشد. منابع مرتبط دستورات مربوط به سیستم مختصات کاربر (UCS) مفاهیم مرتبط درباره سیستم مختصات کاربر (UCS)

ادامه نوشته »

دستور UCSVP (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور UCSVP (متغیر سیستم) در اتوکد تعیین می کند که UCS در منظره های دیگر وابسته یا مستقل از UCS از نمای فعلی است یا خیر. نوع: عدد صحیح ذخیره شده در: رسم مقدار اولیه: ۱ تنظیم این متغیر سیستم ویژه viewport است. ۰ قفل شده است؛ UCS UCS منظره فعلی را منعکس می کند ۱ قفل شده است UCS در منظره ...

ادامه نوشته »

دستور UCSVIEW (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور UCSVIEW (متغیر سیستم) در اتوکد تعیین می کند UCS فعلی با نمای نامگذاری شده ذخیره شده است. نوع: عدد صحیح ذخیره شده در: رجیستری مقدار اولیه: ۱ ۰ UCS فعلی را با نمای نامگذاری شده ذخیره نمی کند ۱ UCS فعلی را ذخیره می کند هر زمان که یک نمای نامیده شده ایجاد شود منابع مرتبط دستورات مربوط به ...

ادامه نوشته »

دستور UCSSELECTMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور UCSSELECTMODE (متغیر سیستم) در اتوکد کنترل اینکه آیا نماد UCS را می توان با استفاده از چنگال انتخاب و دستکاری کرد ، کنترل می کند. نوع: عدد صحیح ذخیره شده در: رجیستری مقدار اولیه: ۱ ۰ نماد UCS قابل انتخاب نیست. ۱ نماد UCS قابل انتخاب است. منابع مرتبط دستورات مربوط به سیستم مختصات کاربر (UCS) مفاهیم مرتبط درباره ...

ادامه نوشته »

دستور UCSORTHO (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور UCSORTHO (متغیر سیستم) در اتوکد تعیین می کند که هواپیمای XY UCS هنگام ترمیم منظره ارتوگرافی به طور خودکار با صفحه نمای فعلی مطابقت دارد یا خیر. نوع: عدد صحیح ذخیره شده در: رجیستری مقدار اولیه: ۱ ۰ مشخص می کند که UCS با بازگرداندن منظره ارتوگرافی ، بدون تغییر باقی می ماند ۱ مشخص می کند که UCS ...

ادامه نوشته »

دستور UCSORG (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور UCSORG (متغیر سیستم) در اتوکد نقطه مبدأ سیستم مختصات کاربر فعلی را برای نمای فعلی در فضای فعلی ذخیره می کند. (فقط خواندنی) نوع: سه بعدی ذخیره شده در: رسم مقدار اولیه: ۰.۰۰۰۰،۰.۰۰۰۰،۰.۰۰۰۰ مختصات با استفاده از سیستم مختصات جهانی (WCS) ذخیره می شوند. منابع مرتبط دستورات مربوط به سیستم مختصات کاربر (UCS) مفاهیم مرتبط درباره سیستم مختصات کاربر ...

ادامه نوشته »

دستور UCSNAME (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور UCSNAME (متغیر سیستم) در اتوکد نام سیستم مختصات کاربر فعلی را برای نمای فعلی در فضای فعلی ذخیره می کند. (فقط خواندنی) نوع: رشته ذخیره شده در: رسم اگر UCS فعلی بی نام باشد ، یک رشته تهی را برمی گرداند. منابع مرتبط دستورات مربوط به سیستم مختصات کاربر (UCS) مفاهیم مرتبط درباره سیستم مختصات کاربر (UCS)

ادامه نوشته »

دستور UCSMAN در اتوکد

UCSMAN (فرمان) تعاریف UCS را مدیریت می کند. علامت کادر گفتگوی UCS نمایش داده می شود. منابع مرتبط جعبه گفتگوی UCS جعبه گفتگوی عمق UCS Orthographic جعبه گفتگوی جزئیات UCS دستورات مربوط به سیستم مختصات کاربر (UCS) مفاهیم مرتبط سؤالات متداول: من یک UCS جدید از منوی ViewCube UCS ایجاد کردم. چرا در لیست نمایش داده نمی شود ؟ درباره استفاده از UCS ...

ادامه نوشته »

دستور UCSICON (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور UCSICON (متغیر سیستم) در اتوکد دید ، قرارگیری ، ظاهر و انتخاب آیکون UCS را کنترل می کند. نوع: عدد صحیح ذخیره شده در: رسم مقدار اولیه: ۳ این متغیر سیستم با نام UCSICON برابر است. برای دستیابی به این متغیر سیستم از دستور SETVAR استفاده کنید. تنظیمات به عنوان یک bitcode با استفاده از مجموع مقادیر زیر ذخیره می ...

ادامه نوشته »

UCS-Icon-Dialog-Box

UCS Icon Dialog Box UCS Icon Dialog Box List of Options The following options are displayed. UCS Icon Style Specifies display of either the 2D or the 3D UCS icon and its appearance. ۲D Displays a 2D icon without a representation of the Z axis. ۳D Displays a 3D icon. Line Width Controls the line width of the UCS icon ...

ادامه نوشته »

دستور UCSICON در اتوکد

UCSICON (فرمان) دید ، قرارگیری ، ظاهر و انتخاب آیکون UCS را کنترل می کند. نماد UCS مکان و جهت گیری UCS فعلی را نشان می دهد. می توانید با استفاده از گرفتن دست ، نماد UCS را دستکاری کنید. این توسط متغیر سیستم UCSSELECTMODE کنترل می شود. توجه: اگر محل مبدا UCS در یک منظره مشاهده نمی شود ، به جای آن ...

ادامه نوشته »

UCS-Dialog-Box

UCS Dialog Box UCS Dialog Box Controls the UCS and UCS icon settings for viewports. Lists, renames, and restores user coordinate system (UCS) definitions, and controls UCS and UCS icon settings for viewports. List of Tabs The UCS dialog box includes the following tabs: Named UCSs Orthographic UCSs Settings Named UCSs Tab (UCS Dialog Box) Lists UCS definitions and sets ...

ادامه نوشته »

دستور UCSDETECT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور UCSDETECT (متغیر سیستم) در اتوکد کنترل پویای UCS هنگام ایجاد اشیاء با سطوح مسطح سه بعدی را کنترل می کند. نوع: عدد صحیح ذخیره شده در: رجیستری مقدار اولیه: ۱ می توانید UCS را به صورت پویا تراز کنید وقتی مکان نما در هنگام ایجاد یک شیء ، روی یک سطح مسطح روی یک جامد سه بعدی ، یک ...

ادامه نوشته »

UCS-Details-Dialog-Box

UCS Details Dialog Box UCS Details Dialog Box Displays information about the origin and axes of the selected UCS. By default, the origin and the values for the X, Y, and Z axes are calculated relative to the world coordinate system. List of Options The following options are displayed. Name Displays the name of the current named UCS. Origin Displays ...

ادامه نوشته »

UCS-Command

UCS (Command) UCS (Command) Sets the origin and orientation of the current user coordinate system (UCS). Find The UCS is a moveable Cartesian coordinate system that establishes the XY work plane, horizontal and vertical directions, axes of rotation, and other useful geometric references. You can change the UCS origin and orientation for convenience as you specify points, enter coordinates, and ...

ادامه نوشته »

دستور UCSBASE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور UCSBASE (متغیر سیستم) در اتوکد نام UCS را ذخیره می کند که منشا و جهت گیری تنظیمات ارتوجی UCS را مشخص می کند. نوع: رشته ذخیره شده در: رسم مقدار اولیه: “” مقادیر معتبر شامل هر UCS به نام می باشد. منابع مرتبط دستورات مربوط به سیستم مختصات کاربر (UCS) مفاهیم مرتبط درباره سیستم مختصات کاربر (UCS)

ادامه نوشته »

دستور UCSAXISANG (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور UCSAXISANG (متغیر سیستم) در اتوکد هنگام چرخش UCS در اطراف یکی از محورهای خود با استفاده از گزینه X ، Y یا Z از دستور UCS ، زاویه پیش فرض را ذخیره می کند. نوع: عدد صحیح ذخیره شده در: رجیستری مقدار اولیه: ۹۰ مقدار باید به صورت یک زاویه در درجه ها وارد شود (مقادیر معتبر عبارتند از: ...

ادامه نوشته »

دستور UCS3DPERPDISPLAYSETTING (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور UCS3DPERPDISPLAYSETTING (متغیر سیستم) در اتوکد نماد UCS را هنگام روشن کردن نمای چشم انداز و سبک بصری سه بعدی نشان می دهد. نوع: عدد صحیح ذخیره شده در: رجیستری مقدار اولیه: ۱ ۰ خاموش نماد UCS با روشن کردن چشم انداز نمایش داده نمی شود و یک سبک بصری سه بعدی جریان می یابد. ۱ بر. نماد UCS با روشن کردن ...

ادامه نوشته »

دستور UCS3DPARADISPLAYSETTING (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور UCS3DPARADISPLAYSETTING (متغیر سیستم) در اتوکد نماد UCS را هنگام خاموش کردن نمای چشم انداز و سبک بصری سه بعدی نشان می دهد. نوع: عدد صحیح ذخیره شده در: رجیستری مقدار اولیه: ۱ ۰ خاموش نماد UCS با خاموش کردن چشم انداز نمایش داده نمی شود و یک سبک بصری سه بعدی جریان می یابد. ۱ بر. نماد UCS با خاموش کردن ...

ادامه نوشته »

دستور U در اتوکد

U (فرمان) آخرین عملیات را برعکس می کند. علامت شما می توانید وارد تو بارها و بارها، معکوس یک گام در یک زمان، تا زمانی طراحی شده است به عنوان آن بود که شما شروع جلسه ویرایش جاری است. هنگامی که یک عملیات غیرفعال شود ، نام فرمان نمایش داده می شود اما هیچ عملی انجام نمی شود. عملیات خارج از ...

ادامه نوشته »