لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور ATTDEF در اتوکد تعریف کردن اتریب (Attribute) یا بلوک های اتوماتیک

ATTDEF (فرمان)

برای تعریف کردن اتریب (Attribute) که همان بلوک های اتوماتیک می باشند از این دستور استفاده می شود. برای ذخیره داده ها در یک بلاک، یک تعریف ویژگی ایجاد می کند.

 علامت

 

کادر گفتگوی Attribute Definition نمایش داده می شود.

یک صفت، شیئی است که با تعریف بلاک ایجاد و در آن گنجانده شده است. ویژگی ها می توانند داده هایی مانند شماره قسمت ها، نام محصولات و غیره را ذخیره کنند.

ATTDEF (Command)

Creates an attribute definition for storing data in a block.

Find

The Attribute Definition dialog box is displayed.

An attribute is an object that is created and included with a block definition. Attributes
can store data such as part numbers, product names, and so on.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.