دستور AREA (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور AREA (متغیر سیستم) در اتوکد

آخرین منطقه محاسبه شده توسط فرمان AREA را ذخیره می کند. (فقط خواندنی)

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: 0.0000

این متغیر سیستم دارای نام یکسان با دستور ترسیمی  AREA است. برای شروع این متغیر سیستم ، یکی از این روش ها را استفاده کنید:

  • در محصولات مبتنی بر اتوکد: از دستور SETVAR استفاده کنید.
  • در اتوکد LT: از دستور GETVAR استفاده کنید.