لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور ARCHIVE در اتوکد

ARCHIVE (فرمان)

این دستور آرشیوی از Sheet set های موجود را در صورت وجود نشان می دهد.

 علامت

کادر محاوره ای Archive a Sheet Set نمایش داده می شود.

ARCHIVE (Command)

Packages the current sheet set files for storage.

Find

The Archive a Sheet Set dialog box is displayed.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.