لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور APPAUTOLOADER در اتوکد

APPAUTOLOADER (فرمان)

همه افزونه ها را در پوشه افزونه برنامه لیست یا بارگیری مجدد می کند. در واقع با استفاده از این دستور می توان کلیه برنامه های plug-in شده در فولدر ApplicationPlugins نرم افزار اتوکد را لیست و یا دوباره بارگذاری نمود.

از این دستور برای بارگیری مجدد افزونه ها یا دریافت لیست موارد نصب شده استفاده کنید.

 

 

 

لیست گزینه ها

در هنگام اجرای دستور گزینه های زیر نمایش داده می شود.

 

List (لیست)
لیست تمام برنامه های افزونه نصب شده در حال حاضر را نشان می دهد.
Reload (بارگیری مجدد)
با استفاده از تنظیم کلمه ای از متغیر سیستم APPAUTOLOAD ، همه افزونه های موجود در پوشه افزونه برنامه را بارگیری مجدد می کند.

APPAUTOLOADER (Command)

Lists or reloads all plug-ins in the application plug-in folder.

Use this command to reload plug-ins or to get a list of those that have been installed.

List of Options

The following options are displayed.

List
Lists all currently installed plug-in applications.
Reload
Reloads all plug-ins located in the application plug-in folder, using the verbose
setting of the APPAUTOLOAD system variable.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.