لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور ALIASEDIT – ایجاد، حذف و یا تغییر دستورات اتوکد

با اجرای این دستور پنجره ای باز می شود که می توان در آن دستورات اتوکد را ایجاد، حذف و یا تغییر داد.

علامت

 ایجاد، اصلاح و حذف نام مستعار دستورات اتوکد. شما می توانید نام مستعار برای دستورات اتوکد یا دستورات اجرایی DOS ایجاد کنید.گزینه های جعبه محاوره ای دو بخش tabbed وجود دارد: نامهای فرمان و دستورات شل و گزینه های مشترکنکته: شما می توانید ویرایشگر نام مستعار را در یک فید DOS یا از داخل اکسپلورر فراخوانی کنید. نام مستعار را در فید DOS وارد کنیدمنابع مرتبط
مراجع ابزار اکسپرس 

مفاهیم مرتبط
درباره ابزار اتوکد اکسپرس 

ALIASEDIT (Express Tool)

Creates, modifies, and deletes AutoCAD command aliases.

Find

You can create aliases for AutoCAD commands or DOS executable commands.

Dialog Box Options

There are two tabbed sections: Command Aliases and Shell Commands. Options common to both sections include the following:

Add Displays a dialog box where you can add a new AutoCAD alias and command or DOS alias,
command, and prompt.
Remove Removes AutoCAD or DOS command alias from the acad.pgp file.
Edit Displays a dialog box where you can edit the currently selected AutoCAD alias and
command or DOS alias, command, and prompt.
Confirm changes Turns the display of the confirmation dialog box on and off.
OK Saves changes and exits the Alias Editor.
Close Exits the Alias Editor without saving changes. Any changes made before the Apply button
was clicked are saved.
Apply Saves changes in progress, then allows you to continue editing.
NOTE:You can invoke the Alias Editor at a DOS prompt or from within Explorer. Enter alias at the DOS prompt.

Files

alias.exe, alias.hlp

Learning AutoCad

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *