لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور ADCNAVIGATE

با استفاده از این دستور می توان مسیر دلخواه خود را در پنجره مرکز طراحی یا جستجو هدایت کرد.

 

 

یک پوشه مشخص شده، پوشه یا مسیر شبکه در پوشه DesignCenter Folders بارگیری می کند.

ADCNAVIGATE از رایانه های شبکه در همان گروه کاری یا نقشه درایو پشتیبانی می کند.
مسیرهای UNC پشتیبانی نمی شوند.

منابع مرتبط
ADCENTER (فرماندهی)
دستورات برای DesignCenter

مفاهیم مرتبط
درباره دسترسی به Content DesignCenter

ADCNAVIGATE (Command)

Loads a specified drawing file, folder, or network path in the DesignCenter Folders tab.

ADCNAVIGATE supports networked computers in the same workgroup or mapped drive letter.
UNC paths are not supported.

The following prompts are displayed.

Enter pathname

At the prompt, you can enter a path in any of the following formats:

  • Folder path: c:project fileselectrical
  • Folder path and a file name: x:project fileselectricalcircuit2.dwg
  • Not supported – UNC (universal naming convention) etwork path: server1campus_project

Learning AutoCad

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *