لیسپ های کاربردی اتوکد

با دستور ACTUSERMESSAGE در اتوکد حین فرایند ضبط یک ماکرو یک پیغام را برای کاربر بفرستید

ACTUSERMESSAGE (فرمان)

این دستور را زمانی استفاده می کنیم که بخواهیم در حین فرایند ضبط یک ماکرو یک پیغام را برای کاربر بنویسیم.

 علامت

 

کادر گفتگوی درج پیام برای کاربر نمایش داده می شود.

 

پیامی که وارد می کنید هنگام اجرای ماکرو اکشن، در کادر گفتگو نمایش داده می شود. هنگامی که کادر گفتگو رد می شود، ماکرو ادامه می یابد.

ACTUSERMESSAGE (Command)

Inserts a user message into an action macro.

Find

The Insert User Message dialog box is displayed.

The message you enter is displayed in a dialog box when the action macro is played
back. The macro continues when the dialog box is dismissed.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.