لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور ACADINFO

دستور ACADINFO به منظور تولید یک فایل متنی با نام acadinfo.txt می باشد که کلیه اطلاعات سیستمی و غیر سیستمی اتوکد و مقادیر آنها در آن قرار دارد.

 

یک پرونده ای را ایجاد می کند که اطلاعات مربوط به نصب و راه اندازی فعلی AutoCAD شما را ذخیره می کند.

با استفاده از این ابزار، یک فایل متنی acadinfo.txt ایجاد کنید که در آن شما می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:

اطلاعات عمومی شامل نام کاربری، نام رایانه و پلت فرم
اطلاعات بارگذاری فایل مانند لیستی از برنامه های ARX که در حال حاضر بارگذاری شده اند که برای عیب یابی مفید است.
تنظیمات متغیر سیستم که برای مقایسه مقادیر در نصب مفید است.

منابع مرتبط
ارجاع ابزار اکسپرس 

مفاهیم مرتبط
درباره ابزار اکسپرس اتوکد

ACADINFO (Express Tool)

Creates a file that stores information about your AutoCAD installation and current setup.

With this tool, you create a text file, acadinfo.txt, in which you can view the following information:

  • General Information including user name, computer name, and platform
  • File loading information such as a list of currently loaded ARX applications thatis useful for troubleshooting
  • System variable settings that are useful for comparing the settings on two installations.

Files

acadinfo.lsp, acadinfo.txt

Learning AutoCad

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.