لیسپ های کاربردی اتوکد

About-Color-Books

درباره کتابهای رنگی

هنگام اختصاص رنگ به اشیاء ، می توانید از میان کتابهای رنگی که روی سیستم شما بارگذاری شده اند ، رنگ هایی را انتخاب کنید که شامل فایل های شخص ثالث یا کاربر تعریف شده است.

فایل های کتاب رنگی از پسوند فایل .acb استفاده می کنند و باید در پوشه های پرونده مشخص شده کپی شوند. در تب Files از کادر محاوره ای گزینه ها ، می توانید یک یا چند مسیر پوشه را که فایلهای کتاب رنگی در آن قرار دارند تعریف کنید.

پس از در دسترس بودن یک فایل کتاب رنگی ، می توانید از کادر محاوره ای Select Color برای هر ویژگی که گزینه های رنگی از جمله اشیاء ، لایه ها ، دریچه ها ، رنگ پس زمینه منطقه ترسیم و غیره را ارائه می دهد ، دسترسی پیدا کنید.