لیسپ های کاربردی اتوکد

About-Associative-Dimensions

درباره ابعاد انجمنی

ابعاد می توانند ارتباطی ، غیر اجتماعی یا منفجر شوند. ابعاد انجمنی با تغییر در اشیاء هندسی اندازه گیری شده تنظیم می شوند.

همبستگی ابعادی رابطه بین اشیاء هندسی و ابعادی را نشان می دهد که فاصله و زوایای آنها را نشان می دهد. سه نوع همبستگی بین اشیاء هندسی و ابعاد وجود دارد.

 • ابعاد انجمنی مکانها ، جهت گیری ها و مقادیر اندازه گیری آنها را به صورت خودکار تنظیم کنید وقتی اجسام هندسی مرتبط با آنها اصلاح می شوند. ابعاد یک طرح ممکن است با اشیاء موجود در فضای مدل مرتبط باشد. اینها زمانی ایجاد می شوند که متغیر سیستم DIMASSOC روی 2 تنظیم شود.
 • ابعاد غیر انجمنی با هندسه ای که اندازه گیری می کند انتخاب و اصلاح شده است. بعد از تغییر اشیاء هندسی اندازه گیری شده ، ابعاد غیرهمسان تغییر نمی کند. اینها زمانی ایجاد می شوند که متغیر سیستم DIMASSOC روی 1 تنظیم شود.
 • ابعاد منفجر شد مجموعه ای از اشیاء جداگانه و نه یک موضوع بعدی را شامل می شود. اینها زمانی ایجاد می شوند که متغیر سیستم DIMASSOC روی 0 تنظیم شود.

با انتخاب ابعاد و انجام یکی از موارد زیر می توانید تعیین کنید که آیا ابعاد انجمنی است یا غیر انجمنی:

 • برای نمایش خصوصیات ابعاد از پالت Properties (در نسخه Windows) یا Properties Inspector (در نسخه Mac) استفاده کنید.
 • برای نمایش خصوصیات ابعاد از دستور LIST استفاده کنید.
 • در نسخه ویندوز ، از ویژگی Quick Select استفاده کنید تا انتخاب ابعاد انجمنی یا غیر همبستگی فیلتر شود.

یک بعد تا حدی وابسته تلقی می شود که تنها یک انتهای ابعاد با یک جسم هندسی در ارتباط باشد. شما می توانید از دستور DIMREASSOCIATE برای ارتباط مجدد در ابعاد غیرهمسانی استفاده کنید.

مانیتور حاشیه نویسی

ارتباط بین یک بعد و یک شی ممکن است به دلایل مختلف از بین برود. مثلا:

 • در صورت تعریف مجدد بلوک به گونه ای که لبه بعد با حرکات همراه باشد ، ارتباط بین یک بعد و یک مرجع بلوک حفظ نمی شود.
 • وقتی یک بروزرسانی یا ویرایش رخداد ، حاشیه ابعاد را حذف کند ، ارتباط بین یک بعد و یک نمای نقشه ترسیم اسناد مدل حفظ نمی شود.

شما می توانید از مانیتور حاشیه نویسی برای پیگیری ارتباط رهبری استفاده کنید. وقتی مانیتور حاشیه نویسی روشن است ، ابعادی را پرچم گذاری می کند که با نمایش نشان در ابعاد ، ارتباط را از دست می دهند.

قبل از بروزرسانی رویداد

پس از بروزرسانی رویداد

با کلیک بر روی نشان ، منویی نمایش داده می شود که شامل گزینه های خاص برای حاشیه نویسی جدا شده مربوطه است. منو در ابعادی که ارتباطات را گم کرده است ، دسترسی به دستورات DIMREASSOCIATE و ERASE را فراهم می کند.

شرایط خاص و محدودیت ها

شما ممکن است نیاز به استفاده از DIMREGEN برای به روز رسانی ابعاد انجمنی بعد از برنامه برداری یا بزرگنمایی ، بعد از باز کردن ترسیم که با نسخه قبلی تغییر یافته است ، یا بعد از باز کردن ترسیم با منابع خارجی که اصلاح شده اند داشته باشید.

ابعاد انجمنی از اکثر انواع شی پشتیبانی می کند که شما انتظار دارید ابعاد داشته باشد. آنها از اشیایی مانند پشتیبانی نمی کنند

 • دریچه ها
 • تصاویر
 • زیرپوش
 • اشیاء چند خطی
 • مواد جامد 2D
 • اشیاء با خاصیت ضخامت سه بعدی غیرزا

ابعاد مرتبط با نماهای طراحی مدل ممکن است در صورت باز شدن و ذخیره مجدد نقاشی در نسخه قبل از 2012 اتوکد ، ارتباط خود را از دست بدهد.