لیسپ های کاربردی اتوکد

About-Adding-Controls-to-a-Form-VBA

درباره افزودن کنترل به یک فرم (VBA)

کنترل های قرار داده شده روی فرم ، به یک برنامه اجازه می دهد تا از کاربر درخواست ورودی کند.

اضافه کردن کنترل به یک فرم آسان است. به سادگی یک کنترل را از جعبه ابزار کنترل انتخاب کنید و آن را به فرم بکشید. هنگامی که ماوس خود را رها می کنید ، یک نسخه از کنترل بر روی فرم قرار داده می شود. هنگامی که کنترل روی فرم است ، می توانید موقعیت و اندازه کنترل را تغییر دهید. شما می توانید کنترل های بسیاری را که دوست دارید کپی کنید.

علاوه بر روش کشیدن که قبلاً گفته شد ، روش های دیگری برای قرار دادن کنترل بر روی یک فرم وجود دارد.