لیسپ های کاربردی اتوکد

About-Adding-Code-to-a-Control-VBA

درباره افزودن کد به کنترل (VBA)

پس از اضافه شدن کنترل به یک فرم ، می توانید کد را برای یک رویداد که توسط یک کنترل در هنگام تعامل کاربر ایجاد می شود ، ویرایش کنید.

اکنون که فرم خود را به شکلی که می خواهید جستجو می کنید ، وقت آن است که تعدادی کد را در پشت کنترل های خود اضافه کنید. برای باز کردن پنجره Code برای کنترل ، کافی است بر روی کنترل موجود در پنجره Form دو بار کلیک کنید. پنجره Code باز خواهد شد ، با یک زیر برنامه برای کنترل و رویداد پیش فرض آن ایجاد شده است.

می توانید کد را به رویداد پیش فرض اضافه کنید ، یا یک رویداد متفاوت را از لیست کشویی رویداد در گوشه بالا سمت راست پنجره Code انتخاب کنید.