لیسپ های کاربردی اتوکد

درباره دوربینهای سه بعدی مشاهده در اتوکد

درباره دوربینهای سه بعدی مشاهده

برای تعریف نمای سه بعدی می توانید یک دوربین را در نقشه قرار دهید.

می‌توانید دوربین را در نقشه روشن یا خاموش کنید و از گیره‌ها برای ویرایش مکان، هدف یا طول لنز دوربین استفاده کنید. دوربین با مختصات XYZ مکان، مختصات XYZ هدف ، و میدان دید/طول لنز که بزرگنمایی یا ضریب بزرگنمایی را تعیین می کند، تعریف می شود. شما همچنین می توانید سطوح برش را تعریف کنید، که مرزهای جلو و عقب را برای نمای مرتبط تعیین می کند.

  • Location (موقعیت): موقعیت مکانی نقطه ای را که از آن یک مدل سه بعدی را مشاهده می کنید را مشخص می کند.
  • Target (هدف): با مشخص کردن مختصات در مرکز نما، نقطه ای را که مشاهده می کنید، مشخص می کند.
  • Lens length (طول لنز): خواص بزرگنمایی لنز دوربین را تعریف می کند. هرچه طول لنز بیشتر باشد، میدان دید باریک تر است.
  • Front and back clipping planes (پلانهای برش جلو و عقب): مکان پلانهای برش را مشخص می کند. سطوح برش مرزهایی هستند که یک نما را مشخص می کنند. در نمای دوربین، همه چیز بین دوربین و صفحه برش جلو پنهان است. به همین ترتیب، همه چیز بین پلان برش عقب و هدف پنهان است.

به‌طور پیش‌فرض، دوربین‌های ذخیره‌شده به‌طور متوالی نام‌گذاری می‌شوند. Camera1، Camera2، و غیره. می توانید نام یک دوربین را تغییر دهید تا نمای آن را بهتر توصیف کنید. View Manager دوربین های موجود را در یک نقشه و همچنین سایر نماهای نامگذاری شده فهرست می کند.

از کادر محاوره ای Camera Glyph Appearance برای کنترل رنگ ها و اندازه علامت های دوربین استفاده کنید.