لیسپ های کاربردی اتوکد

درباره ابزارهای ناوبری سه بعدی در اتوکد (navigation tools)

درباره ابزارهای ناوبری سه بعدی

ابزارهای ناوبری سه بعدی به شما امکان می دهند اشیاء را از یک زاویه، ارتفاع و مسافت های مختلف مشاهده کنید.

از ابزارهای سه بعدی زیر برای گردش، چرخاندن، تنظیم فاصله،  بزرگنمایی و حرکت در نمای سه بعدی استفاده کنید.

  • 3D Orbit: در اطراف یک هدف حرکت می کند. هنگامی که مکان دوربین یا نقطه نظر حرکت می کند، هدف از نمایش ثابت باقی می ماند. نقطه هدف موقتاً به عنوان یک کره کوچک و تاریک نمایش داده می شود. روش مورد استفاده برای یافتن نقطه هدف توسط متغیر سیستم ORBITAUTOTARGET تعیین می شود.
  • Constrained Orbit: چرخش 3 بعدی را در امتداد صفحه ی XY یا محور Z محدود می کند.
  • Free Orbit: در هر جهت و بدون مراجعه به صفحه ها بچرخید. نقطه دید در امتداد صفحه XY محور Z محدود نمی شود.
  • Continuous Orbit: مدام گردش می کند. کلیک کنید و در جهتی که می خواهید Continuous Orbit حرکت کند کلیک کرده و بکشید و سپس دکمه ماوس را رها کنید. Orbit همچنان در آن جهت حرکت می کند.
  • Adjust Distance: با حرکت مکان نما به صورت عمودی، فاصله اشیاء را تغییر می دهد. می توانند اشیاء بزرگتر یا کوچکتر به نظر برسند، و می توانید فاصله را تنظیم کنید.
  • Swivel: حرکت دوربین را در جهتی که می کشید شبیه سازی می کند. هدف نما تغییر می کند. می توانید نما را در امتداد صفحه XY یا در امتداد محور Z بچرخانید.
  • Zoom: شبیه سازی حرکت دوربین به یک جسم نزدیکتر یا دورتر. بزرگنمایی تصویر را بزرگ می کند
  • Pan: نمای سه بعدی تعاملی را شروع می کند و به شما امکان می دهد نما را به صورت افقی و عمودی بکشید.