لیسپ های کاربردی اتوکد

در مورد طراحی ایزومتریک دوبعدی در اتوکد

در مورد طراحی ایزومتریک دوبعدی

با استفاده این دستور و با هم ترازی اشیاء در طول سه محور اصلی، نمای ایزومتریک از یک شی سه بعدی را شبیه سازی کنید.

نقشه ایزومتریک دو بعدی یک نمایش مسطح از یک طرح ایزومتریک 3D است. این روش ترسیم راهی سریع برای ایجاد نمایش ایزومتریک از یک طرح ساده است. فاصله هایی که در طول محور ایزومتریک اندازه گیری می شوند از نظر مقیاس صحیح هستند، اما از آنجا که شما در دو بعد ترسیم می کنید، نمی توانید انتظار داشته باشید که مسافت ها و مناطق سه بعدی دیگر را استخراج کنید، و یا اشیاء را از دیدگاه های مختلف نمایش دهید.

با استفاده از دستور ISODRAFT، چندین متغیر سیستم و تنظیمات به طور خودکار به مقادیری تغییر می یابند که زوایای ایزومتریک را تسهیل می کنند. پلان های استاندارد ایزومتریک، به نام ایزوپلان به شرح زیر است:

  • ایزوپلان راست: به محورهای 30- و 90 درجه می پردازد.
  • ایزوپلان چپ: به محورهای 90 و 150 درجه می پردازد.
  • ایزوپلان بالا: به محورهای 30 و 150 درجه می پردازد..

انتخاب یکی از سه ایزوپلان به طور خودکار باعث می شود مکان نما شیب دار، و ابزار ترسیم دقیق در امتداد محورهای ایزومتریک مربوطه تراز شود. بنابراین، می توانید ایزوپلان بالا را برای ترسیم وجه بالا فعال کنید، و یا به ایزوپلان سمت چپ سوئیچ کنید تا وجه سمت چپ را بکشید و برای تکمیل نقشه به ایزوپلان سمت راست سوئیچ کنید.

 

برای انتخاب ایزوپلان مورد نظر می توانید از ابزار Isometric Drafting در نوار وضعیت استفاده کنید. از طرف دیگر، می توانید F5 یا Ctrl + E را فشار دهید و ایزوپلان ها را سوئیچ کنید.

دستورات و ویژگی های زیر رایج ترین آنها برای حفظ دقت در نقشه های ایزومتریک هستند:

  • Polar tracking و direct distance entry
  • Object snaps و grid snaps
  • Object snap tracking
  • Move و Copy
  • Trim و Extend
نکته: هنگام ایجاد نقشه های ایزومتریک دو بعدی، هندسه مرجع از رنگ های مختلف ایجاد کنید. این روش به ویژه هنگام ساخت بیضی برای نشان دادن fillet مفید است.

دایره های ایزومتریک، قوس ها و fillet ها

هنگام ترسیم نقشه های ایزومتریک، از بیضی ها برای نشان دادن دایره ها استفاده کنید. ساده ترین روش برای ترسیم بیضی با شکل صحیح، استفاده از گزینه Isocircle از فرمان ELLIPSE است. گزینه Isocircle فقط در صورت فعال بودن یک ایزوپلان ایزومتریک در دسترس است، که توسط دستور ISODRAFT یا متغیر سیستم SNAPSTYL کنترل می شود.

برای ایجاد قوس ها، fillet ها و هر منحنی شعاعی دیگر از ایزوسیکلرها استفاده کنید و آنها را به لبه های دیگر بکشید. Isocircle ها به درستی سیلندرها یا سوراخ هایی را نشان می دهند که به موازات محور ایزومتریک هستند و لبه های نیمرخ آنها همیشه موازی با یک محور ایزومتریک است

توجه: برای نشان دادن دایره های متحدالمرکز، به آفست دادن بیضی اصلی، یک بیضی دیگر با همان مرکز بکشید. آفست دادن بیضی اصلی، خطوط بیضی شکلی را ایجاد می کند که نشان دهنده فواصل کوتاه شده ای نیست که شما انتظار دارید.

شبکه ایزومتریک و گرید اسنپ (Isometric Grid و Grid Snap)

هنگامی که از طرح ارتو به ایزومتریک سوئیچ می کنید، شبکه ایزومتریک و گرید اسنپ از یک الگوی مستطیل به الگوی الماس متناظر با زوایای ایزومتریک تغییر می کنند. علاوه بر این، خطوط گرید به نقاط گرید تغییر می کند و مسافت گرید و گرید Snap نیز تنظیم می شود. هنگامی که نقشه ایزومتریک را خاموش می کنید، تنظیمات گرید شما بازیابی می شوند.